WIJ Lansingerland stemt in met Visie Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 18 juli jl. heeft de fractie van WIJ Lansingerland ingestemd met de visie Duurzaamheid Lansingerland. De fractie is blij dat ook onze gemeente zich inzet om enerzijds de gestelde doelen vanuit de Klimaatwet te realiseren en anderzijds de verantwoordelijkheid neemt om op de terreinen van de energietransitie (CO₂ neutraal), klimaatadaptatie (klaar […]

Lees meer