Behoedzaam inzetten Eneco-gelden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november jl. heeft de WIJ-fractie, mede namens D’66, Groen Links en de PvdA, een motie ingediend over de verwachte opbrengsten van de aanstaande verkoop van de aandelen Eneco. Aanleiding was de berichtgeving dat Eneco wordt verkocht en de brief van het College aan de gemeenteraad. In deze brief wordt de […]

Lees meer