DEZE PAGINA WORDT BINNENKORT BIJGEWERKT MET DE NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES

Foto’s : Bert Busch

COMMISSIE Algemeen Bestuur

In de commissie Algemeen Bestuur (AB) komen de zakelijke aspecten aan bod. De financiën worden behandeld. Er is een aantal verslagleggingen per jaar waarmee we als raadsleden kunnen toetsen of de gemeente de plannen uitvoert zoals vooraf afgesproken. In deze commissie komt ook de veiligheid in de gemeente aan bod. En de partijen waarmee wij verbonden zijn als gemeente. Zoals Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, MRDH, DCMR, Bleizo, recreatieschap Rottemeren en nog veel meer verbonden partijen. WIJ Lansingerland wordt in de commissie AB vertegenwoordigd door Petrine van Olst en Dianne van Heusen.

Petrine van Olst

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Via mijn onderneming Credifit help ik ondernemers inzicht te krijgen in de gezondheid en het succes van hun onderneming! Hierdoor kunnen zij verder groeien.

Wat is je passie / hobby?

Mijn werk en gezin.

Waarom WIJ Lansingerland?

Bij de vorige verkiezingen in 2014 werd ik gekozen tot gemeenteraadslid. Superspannend was dat, want ik had er niet helemaal op gerekend. Ik vind het enorm leuk om te zien hoe WIJ als positieve partij echt een verschil kunnen maken in de gemeenteraad. Stemming is besmettelijk en ik durf te zeggen dat WIJ met ons positieve geluid andere partijen hebben besmet. Daarnaast zijn WIJ er ook echt in geslaagd om meer te bereiken voor met name jongeren. Niet alleen met meer financiële middelen, maar ook met Lansingerland Summerjobs. Dit is een initiatief van WIJ Lansingerland waarbij jongeren van 14 en 15 jaar aan een vakantiebaantje in Lansingerland worden geholpen. Natuurlijk kost het veel tijd en energie, maar ik vind het echt heel gaaf dat dit zijn vruchten afwerpt.

Ik ben echt trots op WIJ Lansingerland en ik hoop dat ik de komende vier jaar weer mijn steentje mag bijdragen.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Mijn hart gaat sneller kloppen van mijn twee kinderen Dani en Vigo.

Dianne van Heusen

Duo Raadslid

Duo Raadslid

Wat voor werk doe je?

Na een 25-jarige, mooie en uitdagende carriere in de automatisering, ben ik in 2015 gestopt met werken. Zo ontstond er ruimte om meer tijd te besteden aan ons gezin en mijn hobby’s. En ook WIJ Lansingerland kwam op mijn pad. Bij deze politieke partij voelde ik me meteen thuis en ik besteed met veel plezier tijd aan de partij. Na een periode als bestuurssecretaris ben ik sinds september 2019 duo-raadslid voor de commissie Algemeen Bestuur.
Na zoveel jaar gewerkt te hebben in het bedrijfsleven, ervaar ik het als zeer bijzonder om nu zo betrokken te zijn bij de lokale politiek.

Wat is je passie / hobby?

Tijd doorbrengen met mijn man en onze twee kinderen, thuis of op vakantie. Om actief en fit te blijven ga ik graag wandelen. Ook genieten we enorm van onze ski/snowboard- en zomervakantie.

Waarom WIJ Lansingerland?

WIJ Lansingerland bestaat uit een groep positief ingestelde mensen. WIJ bedrijven politiek door samen met de andere partijen oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waar we in de gemeente voor staan. Onze slogan is ‘Positief vooruit !’, en zo gaat het ook echt in de partij : ook als iets niet lukt op onze manier dan zetten we er een streep onder en gaan we positief verder.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Van ons gezin, onze families en vrienden. En van de pracht van de natuur, die ook dicht bij huis te vinden is in onze mooie groene gemeente.

COMMISSIE Ruimte

De Raadscommissie Ruimte bespreekt maandelijks een keur aan onderwerpen op het gebied van onze ruimtelijke omgeving en verkeer. Het betreffen onderwerpen over de ruimte waarin we leven en werken in Lansingerland. Voorbeelden hiervan zijn: bestemmingsplannen, keuzes hoe de openbare ruimte wordt ingericht bijv. een straat, een (woon)wijk, buitengebieden, en/of wegen, openbaar vervoer, fietsveiligheid etc. . Daarnaast komen er ook onderwerpen aan de orde die onze gemeente direct of indirect raken zoals de realisatie A13-16, HSL, de luchthaven en het openbaar vervoer.

Naast het door het college van B&W op de agenda gestelde onderwerpen vragen ook commissieleden zelf aandacht voor onderwerpen die voor de burgers van Lansingerland van belang zijn.

Jan Alsemgeest en Jan Jumelet hebben voor WIJ Lansingerland zitting in de commissie Ruimte. Zij zetten zich, op basis van het verkiezingsprogramma van WIJ Lansingerland, in voor het algemeen, ruimtelijk en verkeersbelang van en in Lansingerland.

Jan Jumelet

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben rijksambtenaar.

Wat is je passie / hobby?

Ik ben een groot liefhebber van young- en oldtimer auto’s.

Waarom WIJ Lansingerland?

Ik wil graag positief samenwerken op een realistische manier met en voor anderen. Democratie is een groot goed, maar wel met oog voor de minderheid. Ik wil mijn mening en visie graag op een constructieve manier omzetten en dat kan binnen de kring van WIJ Lansingerland. Ik krijg daar energie van.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Als ik met anderen iets op een creatieve manier voor elkaar krijg!

Het werk in de commissie Ruimte.

De onderwerpen in de commissie Ruimte raakt velen van ons daar het om onze eigen omgeving gaat.
WIJ Lansingerland wil op een realistische wijze de aspecten van de openbare ruimte en het verkeer beoordelen.
Hierbij speelt mee dat wij als onderdeel van de randstad niet op een eiland wonen maar waar de lusten en de lasten zo goed mogelijk een plek moeten krijgen.

We willen graag ruimte om te wonen en te ontspannen, we willen mobiel zijn, we willen alles (het liefst met de auto) kunnen bereiken in onze kernen, we willen graag goed openbaar vervoer, we willen graag economisch meedoen dus dat betekent dat we de lasten ook moeten durven te accepteren en deze zo veel mogelijk een plek moeten geven waardoor onze gemeente en onze omgeving leefbaar blijft.

Je onvoorwaardelijk verzetten tegen allerlei ontwikkelingen op ruimtelijk en verkeersgebied is kansloos. Het is zaak de ontwikkelingen op een realistische wijze een goede plek te geven waardoor we de balans op een positieve wijze kunnen laten doorslaan voor ons en onze buren.

Jan Alsemgeest

Duo Raadslid

Duo Raadslid

Wat voor werk doe je?
Op dit moment ben ik als part-time vrachtwagenchauffeur werkzaam.
Voorheen heb ik gewerkt bij The Greenery in de groente en fruitsector en ben daarvoor als zelfstandig ondernemer in de tuinbouw werkzaam geweest. Doordat ik nu part-time werk, heb ik ruimte gecreëerd om ook andere dingen te doen.
Voorbeelden hiervan zijn politiek en vrijwilligerswerk.
Wat is je passie / hobby?

Een uitgesproken passie voor iets heb ik niet, al kan ik wel zeggen dat mijn werk een passie was. Als hobby ga ik graag wandelen en dan heb ik het niet over een rondje rond de kerk, maar de grotere afstanden. De andere hobby is voor na het wandelen, want ik hou nogal van koken en lekker eten met een wijntje erbij.

Waarom WIJ Lansingerland?

Omdat ik eens politiek wil beleven vanuit een positieve gedachte. Wat kunnen we doen voor onze leefgemeenschap? Hoe kunnen we de dorpskernen levendig houden? Hoe kunnen we al dat mooie groen in onze gemeente op een goede manier aanwenden voor het plezier van zoveel mogelijk mensen?

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Als ik familie op bezoek heb en we een wandeling door de wijk of het dorp maken en de kleintjes weten te vertellen dat wij veel meer speeltuintjes hebben dan in het dorp waar zij wonen, of wat wordt er allemaal georganiseerd aan feesten in het dorp. Ook gaat mijn hart sneller kloppen als ik bij een mooie dag weer zie hoeveel mensen er bezig zijn in het recreatiegebied.

COMMISSIE Samenleving

De Raadscommissie Samenleving bespreekt maandelijks een keur aan onderwerpen. De onderwerpen kenmerken zich door een sterke mensgerichtheid. Het gaat over de welvaart en het welzijn van onze eigen burgers. Een aantal zaken passeert hierbij met een vast stramien de revue, waaronder de (half)jaarrapportages over het sociaal domein.

Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alles wat met de jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie te maken heeft. Met de vaak lijvige beleidsdocumenten in de hand spreken onze commissieleden de verantwoordelijk wethouder aan op het gevoerde beleid. Zo zijn wij verontrust over het toenemend aantal burgers van Lansingerland dat afhankelijk is van de Wet werk en bijstand (Wwb). Op een positief-kritische wijze gaan onze commissieleden hierover in debat met andere partijen en de wethouder(s). Wij beseffen dat het benoemen van een maatschappelijk probleem niet genoeg is. Daarom spannen onze politici zich ervoor in om verder te gaan en een duurzame oplossing aan te reiken.

Vaak vragen onze commissieleden ook zelf aandacht voor onderwerpen die voor de burgers van Lansingerland van belang zijn.

Leon Hoek en Marije van Hagen nemen voor WIJ Lansingerland zitting in de commissie. Zij zetten zich elk vanuit hun eigen levensbeschouwing, kennis en expertise in voor datgene wat hen bindt: Lansingerland en het belang van haar burgers.

Leon Hoek

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben locatieleider op een cluster 4 school in Rotterdam. Een cluster 4 school is voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen.

Wat is je passie / hobby?

Muziek, in de tuin rommelen, de brandweer en reizen.

Waarom WIJ Lansingerland?

Omdat het een club is die bereid is positief vooruit te denken en wil gaan voor een betere (lokale) samenleving. Waarbij het belangrijk is om de overeenkomsten te zoeken en niet de verschillen te onderstrepen. Een waanzinnig leuke club mensen bij elkaar die open staat voor elkaars ideeën en bereid is out-of-the-box te denken.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Uiteraard van de vier meiden thuis en een goed concert van the Simple Minds!

Marije van Hagen

Duo Raadslid

Duo Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben full time leerkracht van groep 6 op een basisschool in Lansingerland.

Wat is je passie / hobby?

Ik breng graag tijd door met mijn vier kinderen; samen eten, muziek luisteren, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen.
Verder lees en wandel ik graag; dan maak ik graag een praatje met mensen die ik tegenkom.

Waarom WIJ Lansingerland?

De gemeente Lansingerland is een gemeente waar veel jeugd en jongeren wonen. WIJ Lansingerland richt zich op jeugd en jongeren, ten aanzien van scholing, recreatie, werkgelegenheid en huisvesting. Daar zet ik me graag voor in.
De positieve insteek van WIJ Lansingerland spreekt me enorm aan: ‘Zoek de overeenkomsten en onderstreep niet de verschillen !

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Uiteraard van mijn kinderen en ik geniet van de feesten en activiteiten die in Lansingerland georganiseerd worden.