Foto’s : Bert Busch

COMMISSIE Algemeen Bestuur

In de commissie Algemeen Bestuur (AB) komen de zakelijke aspecten aan bod. De financiën worden behandeld. Er is een aantal verslagleggingen per jaar waarmee we als raadsleden kunnen toetsen of de gemeente de plannen uitvoert zoals vooraf afgesproken. In deze commissie komt ook de veiligheid in de gemeente aan bod. En de partijen waarmee wij verbonden zijn als gemeente. Zoals veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, bleizo, buurtschap rottemeren, svhw en nog veel meer verbonden partijen. WIJ Lansingerland wordt in de commissie AB vertegenwoordigd door Petrine van Olst en Hans Wiersema.

Petrine van Olst

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Via mijn onderneming Credifit help ik ondernemers inzicht te krijgen in de gezondheid en het succes van hun onderneming! Hierdoor kunnen zij verder groeien.

Wat is je passie / hobby?

Mijn werk en gezin.

Waarom WIJ Lansingerland?

Bij de vorige verkiezingen in 2014 werd ik gekozen tot gemeenteraadslid. Superspannend was dat, want ik had er niet helemaal op gerekend. Ik vind het enorm leuk om te zien hoe WIJ als positieve partij echt een verschil kunnen maken in de gemeenteraad. Stemming is besmettelijk en ik durf te zeggen dat WIJ met ons positieve geluid andere partijen hebben besmet. Daarnaast zijn WIJ er ook echt in geslaagd om meer te bereiken voor met name jongeren. Niet alleen met meer financiële middelen, maar ook met Lansingerland Summerjobs. Dit is een initiatief van WIJ Lansingerland waarbij jongeren van 14 en 15 jaar aan een vakantiebaantje in Lansingerland worden geholpen. Natuurlijk kost het veel tijd en energie, maar ik vind het echt heel gaaf dat dit zijn vruchten afwerpt.

Ik ben echt trots op WIJ Lansingerland en ik hoop dat ik de komende vier jaar weer mijn steentje mag bijdragen.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Mijn hart gaat sneller kloppen van mijn twee kinderen Dani en Vigo.

Hans Wiersema

Duo Raadslid

Duo Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben MfN Register Mediator bij Wiersema Mediation & Coaching en gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke geschillen, arbeidsconflicten en familie mediation.
Daarnaast ben ik al jaren ondernemer in hart en nieren en vanuit deze passie initiatiefnemer en partner van o.a. MKB MarketingSupport, de Betere Mediator, Mediation Centrum Lansingerland en WiPa webwinkels. Lekker druk zo alles bij elkaar dus!

Wat is je passie / hobby?

Als ik de tijd kan vinden loop ik graag een rondje op de golfbaan of speel ik een potje tennis met vrienden. Wintersport is al ruim 35 jaar een grote passie en een perfecte manier om het hoofd leeg te maken. Zomervakanties gaan vaak naar plaatsen met een aangename (water) temperatuur zodat het genieten van de zon afgewisseld kan worden met een mooie duik in de onderwaterwereld.

Waarom WIJ Lansingerland?

Omdat ik vind dat het anders kan… met gezond verstand de lokale problematiek beetpakken en samen werken aan oplossingen. WIJ Lansingerland is een positief ingestelde partij met een kritische blik op alles wat er in onze mooie gemeente gebeurt of staat te gebeuren. WIJ willen positief vooruit op een solide basis en zonder overbodige franje.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Van mooie natuur zowel onder als boven water! De schoonheid van de fjorden van Noorwegen, de bergen van de Alpen, de savanne van Kenia, een palmenstrand op Curaçao of de onderwaterwereld van Egypte: het is allemaal onbeschrijfelijk mooi! Laten we vooral zorgen dat we de aarde in al haar schoonheid door kunnen geven.

Waarom kandidaat in 2018?

Na 4 jaar als duo-raadslid in de commissie algemeen bestuur ben ik nu toe aan de volgende stap en wil ik graag na de verkiezingen als raadslid de belangen van onze inwoners behartigen in de nieuwe gemeenteraad.

COMMISSIE Ruimte

De Raadscommissie Ruimte bespreekt maandelijks een keur aan onderwerpen op het gebied van onze ruimtelijke omgeving en verkeer. Het betreffen onderwerpen over de ruimte waarin we leven en werken in Lansingerland. Voorbeelden hiervan zijn: bestemmingsplannen, keuzes hoe de openbare ruimte wordt ingericht bijv. een straat, een (woon)wijk, buitengebieden, en/of wegen, openbaar vervoer, fietsveiligheid etc. . Daarnaast komen er ook onderwerpen aan de orde die onze gemeente direct of indirect raken zoals de realisatie A13-16, HSL, de luchthaven en het openbaar vervoer.

Naast het door het college van B&W op de agenda gestelde onderwerpen vragen ook commissieleden zelf aandacht voor onderwerpen die voor de burgers van Lansingerland van belang zijn.

Jan Alsemgeest en Jan Jumelet hebben voor WIJ Lansingerland zitting in de commissie Ruimte. Zij zetten zich, op basis van het verkiezingsprogramma van WIJ Lansingerland, in voor het algemeen, ruimtelijk en verkeersbelang van en in Lansingerland.

Jan Jumelet

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben rijksambtenaar.

Wat is je passie / hobby?

Ik ben een groot liefhebber van young- en oldtimer auto’s.

Waarom WIJ Lansingerland?

Ik wil graag positief samenwerken op een realistische manier met en voor anderen. Democratie is een groot goed, maar wel met oog voor de minderheid. Ik wil mijn mening en visie graag op een constructieve manier omzetten en dat kan binnen de kring van WIJ Lansingerland. Ik krijg daar energie van.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Als ik met anderen iets op een creatieve manier voor elkaar krijg!

Het werk in de commissie Ruimte.

De onderwerpen in de commissie Ruimte raakt velen van ons daar het om onze eigen omgeving gaat.
WIJ Lansingerland wil op een realistische wijze de aspecten van de openbare ruimte en het verkeer beoordelen.
Hierbij speelt mee dat wij als onderdeel van de randstad niet op een eiland wonen maar waar de lusten en de lasten zo goed mogelijk een plek moeten krijgen.

We willen graag ruimte om te wonen en te ontspannen, we willen mobiel zijn, we willen alles (het liefst met de auto) kunnen bereiken in onze kernen, we willen graag goed openbaar vervoer, we willen graag economisch meedoen dus dat betekent dat we de lasten ook moeten durven te accepteren en deze zo veel mogelijk een plek moeten geven waardoor onze gemeente en onze omgeving leefbaar blijft.

Je onvoorwaardelijk verzetten tegen allerlei ontwikkelingen op ruimtelijk en verkeersgebied is kansloos. Het is zaak de ontwikkelingen op een realistische wijze een goede plek te geven waardoor we de balans op een positieve wijze kunnen laten doorslaan voor ons en onze buren.

Jan Alsemgeest

Duo Raadslid

Duo Raadslid

Wat voor werk doe je?
Op dit moment ben ik als part-time vrachtwagenchauffeur werkzaam.
Voorheen heb ik gewerkt bij The Greenery in de groente en fruitsector en ben daarvoor als zelfstandig ondernemer in de tuinbouw werkzaam geweest. Doordat ik nu part-time werk, heb ik ruimte gecreëerd om ook andere dingen te doen.
Voorbeelden hiervan zijn politiek en vrijwilligerswerk.
Wat is je passie / hobby?

Een uitgesproken passie voor iets heb ik niet, al kan ik wel zeggen dat mijn werk een passie was. Als hobby ga ik graag wandelen en dan heb ik het niet over een rondje rond de kerk, maar de grotere afstanden. De andere hobby is voor na het wandelen, want ik hou nogal van koken en lekker eten met een wijntje erbij.

Waarom WIJ Lansingerland?

Omdat ik eens politiek wil beleven vanuit een positieve gedachte. Wat kunnen we doen voor onze leefgemeenschap? Hoe kunnen we de dorpskernen levendig houden? Hoe kunnen we al dat mooie groen in onze gemeente op een goede manier aanwenden voor het plezier van zoveel mogelijk mensen?

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Als ik familie op bezoek heb en we een wandeling door de wijk of het dorp maken en de kleintjes weten te vertellen dat wij veel meer speeltuintjes hebben dan in het dorp waar zij wonen, of wat wordt er allemaal georganiseerd aan feesten in het dorp. Ook gaat mijn hart sneller kloppen als ik bij een mooie dag weer zie hoeveel mensen er bezig zijn in het recreatiegebied.

COMMISSIE Samenleving

De Raadscommissie Samenleving bespreekt maandelijks een keur aan onderwerpen. De onderwerpen kenmerken zich door een sterke mensgerichtheid. Het gaat over de welvaart en het welzijn van onze eigen burgers. Een aantal zaken passeert hierbij met een vast stramien de revue, waaronder de (half)jaarrapportages over het sociaal domein.

Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alles wat met de jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie te maken heeft. Met de vaak lijvige beleidsdocumenten in de hand spreken onze commissieleden de verantwoordelijk wethouder aan op het gevoerde beleid. Zo zijn wij verontrust over het toenemend aantal burgers van Lansingerland dat afhankelijk is van de Wet werk en bijstand (Wwb). Op een positief-kritische wijze gaan onze commissieleden hierover in debat met andere partijen en de wethouder(s). Wij beseffen dat het benoemen van een maatschappelijk probleem niet genoeg is. Daarom spannen onze politici zich ervoor in om verder te gaan en een duurzame oplossing aan te reiken.

Vaak vragen onze commissieleden ook zelf aandacht voor onderwerpen die voor de burgers van Lansingerland van belang zijn.

Leon Hoek en Erwin Barendregt nemen voor WIJ Lansingerland zitting in de commissie. Zij zetten zich elk vanuit hun eigen levensbeschouwing, kennis en expertise in voor datgene wat hen bindt: Lansingerland en het belang van haar burgers.

Leon Hoek

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben locatieleider op een cluster 4 school in Rotterdam. Een cluster 4 school is voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen.

Wat is je passie / hobby?

Muziek, in de tuin rommelen, de brandweer en reizen.

Waarom WIJ Lansingerland?

Omdat het een club is die bereid is positief vooruit te denken en wil gaan voor een betere (lokale) samenleving. Waarbij het belangrijk is om de overeenkomsten te zoeken en niet de verschillen te onderstrepen. Een waanzinnig leuke club mensen bij elkaar die open staat voor elkaars ideeën en bereid is out-of-the-box te denken.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Uiteraard van de vier meiden thuis en een goed concert van the Simple Minds!

Erwin Barendregt

Duo Raadslid

Duo Raadslid

Wat voor werk doe je?

Na achtereenvolgens het havo en vwo te hebben afgerond ben ik politicologie gaan studeren aan de Universiteit Leiden. De studie mocht ik nominaal afronden. Nu ben ik alweer een paar jaren actief op de arbeidsmarkt. Ik werk thans met veel plezier bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) als adviseur subsidies. Voor diegenen die het niet kennen: DUS-I is gevestigd in Den Haag en onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is je passie / hobby?

In mijn vrije tijd lees ik graag. Nederlandse literatuur en boeken over godsdienstige en politieke kwesties genieten mijn voorkeur. Ook ontleen ik plezier aan het dragen van een goed pak of het schrijven met een ouderwetse vulpen.

Waarom WIJ Lansingerland?

Ik heb voor WIJ Lansingerland gekozen, omdat zij principieel kiest voor een ‘ja, mits-benadering’ in plaats van een ‘nee, tenzij-benadering’. Verder spreekt WIJ Lansingerland de burgers aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wil WIJ Lansingerland dat de gemeente duidelijke regels hanteert en de burgers bijeenhoudt. Dit laatste is een nobel, maar ook noodzakelijk streven in tijden van verdergaande individualisering.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Mijn hart gaat sneller kloppen van een duidelijke en positieve maatschappijvisie uitgesproken met het nodige elan. De spreker schroomt daarbij niet om zich ten voorbeeld te stellen en richting te wijzen.