Foto’s : Bert Busch

COMMISSIE Algemeen Bestuur

In de commissie Algemeen Bestuur (AB) komen voornamelijk de zakelijke aspecten van de gemeente aan bod. De financiën, economische ontwikkelingen, Horti Science en duurzaamheid worden behandeld. Er is een aantal verslagleggingen per jaar waarmee we als raads- en commissieleden kunnen toetsen of de gemeente de plannen uitvoert zoals vooraf afgesproken.
In deze commissie komt ook de veiligheid in de gemeente aan bod. En de partijen waarmee wij verbonden zijn als gemeente. Zoals Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, MRDH, DCMR, Bleizo, recreatieschap Rottemeren en nog veel meer verbonden partijen.
Voor de college periode 2022-2026 is ook Burgerparticipatie toegevoegd aan de commissie Algemeen Bestuur.
WIJ Lansingerland wordt in de commissie Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door Petrine van Olst, Mark Bik en Ton Jansen.

Mark Bik

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je? / Hoe ziet je dag eruit?

Ik woon samen met mijn vriendin in Lansingerland. Zij in Bleiswijk en ik in Berkel en Rodenrijs. Ik werk bij een consultancy bedrijf en ben daarnaast bezig met het bouwen van een eigen onderneming.

Wat is je passie / hobby?

In mijn vrije tijd doe ik aan Tang Soo Do, een Koreaanse vechtkunst. En daarnaast ben ik al jaren vrijwilliger bij Scouting Olave St. Clair in Berkel en Rodenrijs.

Waarom WIJ Lansingerland?

De positieve manier van zaken benaderen. Het is ´ja tenzij´ en niet ´nee want´. We moeten met elkaar de vraagstukken en uitdagingen zien op te lossen. Daar past een positieve houding bij.

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

Ruimte voor jongeren en bouwen om te wonen. Onze gemeente telt veel jonge inwoners. Ik zie graag dat deze jongeren de wens en de mogelijkheid hebben om in Lansingerland te blijven wonen. Daarnaast vind ik dat we verstandig met het ´huishoudpotje´ van de gemeente om moeten (blijven) gaan. Dat kan op sommige punten nog een stuk beter.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Van het bouwen aan mijn eigen bedrijf en in de zomer met de motor door de Dolomieten toeren.

Ton Jansen

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben Senior Specialst Safety Engineering bij Worley (Den Haag). Worley is een internationaal ingenieursbureau werkzaam in Energie Transitie en de klassieke (Petro-)Chemische Industrie

Wat is je passie / hobby?

Mijn hobby’s zijn golf en wintersport (op de ski)

Waarom WIJ Lansingerland?

Verbinden en zoeken naar overeenkomsten dat is een van de kenmerken van WIJ Lansingerland. WIJ werken samen aan een beter Lansingerland

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

Betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren
Initiatieven van bewoners met 150 handtekeningen altijd in de gemeenteraad behandelen
Financiele rapportages die voor burgers begrijpelijk en toegankelijk zijn

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Zaken voor elkaar krijgen, wat niet altijd makkelijk is. Echter de aanhouder wint

COMMISSIE Ruimte

De Raadscommissie Ruimte bespreekt maandelijks een keur aan onderwerpen op het gebied van onze ruimtelijke omgeving en verkeer. Het betreffen onderwerpen over de ruimte waarin we leven en werken in Lansingerland. Voorbeelden hiervan zijn: bestemmingsplannen (vanaf 1/1/2023 Omgevingsplan), mobiliteit, het beheer van de gemeentelijke kapitaal goederen en wonen.
Naast het door het college van B&W op de agenda gestelde onderwerpen vragen ook commissieleden zelf aandacht voor onderwerpen die voor de burgers van Lansingerland van belang zijn.
Jan Jumelet, Bianca Boonstra en Paul Zantman hebben voor WIJ Lansingerland zitting in de commissie Ruimte. Zij zetten zich, op basis van het verkiezingsprogramma van WIJ Lansingerland, in voor het algemeen, ruimtelijk en verkeersbelang van en in Lansingerland.

NB: in de huidige raadsperiode zijn de zaken rond geluidsoverlast en het RTHA participatietraject en het luchthavenbesluit ondergebracht in de commissie Samenleving (Kwaliteit van Leefomgeving)

Jan Jumelet

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik ben rijksambtenaar en tevens in de afgelopen 4 jaar gemeenteraadslid voor WIJ Lansingerland.

Wat is je passie / hobby?

Ik ben een groot liefhebber van young- en oldtimer auto’s. Lokale politiek heeft ook mijn hart.

Waarom WIJ Lansingerland?

Ik wil graag positief samenwerken op een realistische manier met en voor anderen. Democratie is een groot goed, maar wel met oog voor de minderheid. Ik wil mijn mening en visie graag op een constructieve manier omzetten en dat kan binnen de kring van WIJ Lansingerland. Ik krijg daar energie van.

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

Lansingerland een mooie en relatief veilige gemeente om in op te groeien, te wonen en te werken. Ruimte voor jongeren is en blijft daarbij uiterst belangrijk.
Iedereen in Lansingerland moet een passende woning kunnen vinden. Er moeten snel specifieke huur- en koop woningen gebouwd en beschikbaar komen in Lansingerland voor starters, mensen met een laag- en middelhoog inkomen en voor senioren.
Groene en duurzame nieuwbouwwijken en het verduurzamen van bestaande woningen moet, met verstand, gestimuleerd worden.
Goede bereikbaarheid binnen de gemeente en goede aansluitingen met de randstad, zowel met OV, de fiets als de auto.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Als ik met anderen iets op een creatieve manier voor elkaar krijg!

Bianca Boonstra

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

In het dagelijks leven ben ik ontwerpster van met de hand gebreide (en soms gehaakte) kleding en run ik een webshop. Daarnaast ben ik mantelzorger voor mijn moeder en zorg ik voor mijn gezin.

Wat is je passie / hobby?

Lezen, het jureren van The Writer’s Cramp op een schrijverswebsite genaamd Writing.com (een dagelijkse schrijfwedstrijd), luisteren naar muziek, films kijken.

Waarom WIJ Lansingerland?

WIJ Lansingerland heeft het vermogen om creatief – out of the box – te denken en zo oplossingen aan te dragen voor problemen die in Lansingerland spelen. Daarnaast kijken ze positief vooruit naar de toekomst – met elkaar, voor elkaar. Samenwerken is het sleutelwoord – ook in de gemeentepolitiek – om Lansingerland ook voor de toekomstige generaties beter, duurzamer en bestendig te maken. Er is veel te doen en ik wil daar graag bij helpen.

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

Bereikbaarheid en Mobiliteit, verduurzamen, bouwen om te wonen.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Welgemeende aandacht voor elkaar.

Paul Zantman

Duo-Raadslid

Duo-Raadslid

Wat voor werk doe je? / Hoe ziet je dag eruit?

Ik ben mede-eigenaar van Brazander Specialty Growers, een kwekerij gespecialiseerd in met name, de teelt van speciale soorten tomaten

Wat is je passie / hobby?

In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van Scouting Olave St. Clair uit Berkel en Rodenrijs, maak ik graag mooie reizen of bezoek ik graag een festival.

Waarom WIJ Lansingerland?

Met een lokale partij kun je meer maatwerk leveren voor je omgeving omdat je niet te maken hebt met landelijk normen en/of opvattingen.

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

Het faciliteren en ondersteunen van de glastuinbouw waar het gaat om het gebruik van duurzame energie, goede huisvesting van jongeren en arbeidsmigranten, het levendig maken en houden van onze dorpskernen en het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers in Lansingerland

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Oude auto’s, Sparta en live muziek.

COMMISSIE Samenleving

De Raadscommissie Samenleving bespreekt maandelijks een keur aan onderwerpen. De onderwerpen kenmerken zich door een sterke mensgerichtheid. Het gaat over sociale en maatschappelijke zaken, welzijn, onderwijs, sport, jeugd en jongeren, volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
Een aantal zaken passeert hierbij met een vast stramien de revue, waaronder de (half)jaarrapportages over het sociaal domeinHet sociaal domein is de verzamelnaam voor alles wat met de jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie te maken heeft. Met de vaak lijvige beleidsdocumenten in de hand spreken onze commissieleden de verantwoordelijk wethouder aan op het gevoerde beleid. Zo zijn wij verontrust over het toenemend aantal burgers van Lansingerland dat afhankelijk is van de Wet werk en bijstand (Wwb). Op een positief-kritische wijze gaan onze commissieleden hierover in debat met andere partijen en de wethouder(s). Wij beseffen dat het benoemen van een maatschappelijk probleem niet genoeg is. Daarom spannen onze politici zich ervoor in om verder te gaan en een duurzame oplossing aan te reiken.

Vaak vragen onze commissieleden ook zelf aandacht voor onderwerpen die voor de burgers van Lansingerland van belang zijn.

Jan Alsemgeest, Abdel Afalah en Chantal van Weede zitten voor WIJ Lansingerland zitting in de commissie. Zij zetten zich elk vanuit hun eigen levensbeschouwing, kennis en expertise in voor datgene wat hen bindt: Lansingerland en het belang van haar burgers.

Jan Alsemgeest

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

In het dagelijks leven ben ik parttime vrachtwagen chauffeur en de resterende tijd probeer ik mij op velerlei wijze nuttig te maken voor de maatschappij.

Wat is je passie / hobby?

Ik heb een passie voor eten en drinken. Dat begint bij het koken. Ik kook graag exclusief voor gasten thuis, maar ik draai ook mijn hand niet om om voor grote groepen te koken. Een goed glas wijn hoort daarbij en daarna de volgende passie ” sporten” want naast al dat heerlijke eten en drinken moet je ook wel gezond en fit door het leven.

Waarom WIJ Lansingerland?

WIJ Lansingerland is een gepassioneerde jonge partij die voor de volle 100% gaat voor het algemeen belang van onze gemeente. Een gemeente waar plek is voor iedereen en waar het fijn vertoeven is.

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

Levendige dorpen,
Bouwen om te wonen
en nu verduurzamen.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Mijn hart gaat sneller kloppen van mensen die gepassioneerd met dingen bezig zijn die goed zijn voor onze maatschappij en zich daar niet in laten stoppen.

Abdelkarim Afalah

Raadslid

Raadslid

Wat voor werk doe je?

Ik werk als buschauffeur bij de RET en rijd regelmatig rond door Lansingerland.

Wat is je passie / hobby?

Voetbal neemt veel tijd in beslag. Ik heb 2 kinderen bij BVCB voetballen en ben daar ook als vrijwilliger actief.
Tegenwoordig ben ik daar technisch jeugd coördinator voor de jongste voetballertjes. Niks leukers dan te zien dat we bij BVCB de kinderen een veilige omgeving bieden waarin kinderen zich ontwikkelen, plezier maken en vooral onbevooroordeeld met andere kinderen spelen.
Ik ben ook als scheidsrechter actief voor de KNVB en doe ook regelmatig nieuwe scheidsrechters begeleiden om ze zo te helpen bij het uitoefenen van hun hobby.

Waarom WIJ Lansingerland?

Ik zat er al een tijd aan te denken om me aan te sluiten bij een politieke partij en toen Petrine van Olst mij vroeg of ik in gesprek wilde wekte dat wel interesse op.
Na het gesprek met Leon en Petrine raakte ik zo enthousiast dat ik gelijk ja heb gezegd.
Ik vind het mooi om met mensen te werken die met zoveel passie politiek bedrijven en WIJ Lansingerland is echt een eigenzinnige partij die positief staat in het politieke spectrum.
Ik heb ook het gevoel dat ik een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de partij.
Met name ook het feit dat WIJ Lansingerland vooral wil verbinden en op een reële wijze naar oplossingen zoekt, en niet alleen de problemen benoemt, spreekt mij aan.
Ik geloof echt dat WIJ op deze manier het verschil kunnen maken voor onze inwoners!

Dit zijn mijn kernpunten uit ons programma!

– Op duurzame wijze betaalbare woningen realiseren zodat jongeren makkelijker aan een woning kunnen komen en onze ouderen kunnen doorstromen naar een passende woning.
– Sport, cultuur en goed onderwijs toegankelijk houden voor iedereen en de kansen ongelijkheid verminderen. Een ieder heeft immers het recht om zijn/haar dromen na te jagen ongeacht je afkomst, kleur, religie, geaardheid of je financiële situatie.
– Jongerenwerkers meer inzetten zodat we problemen in wijken eerder kunnen signaleren en maatwerk kunnen leveren bij de begeleiding van onze jeugd en gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Mijn gezin en mijn familie is het allerbelangrijkste in mijn leven en wens een ieder een zelfde liefdevolle omgeving toe om in op te groeien.