Kieskompas 2018.

Eind 2017 zijn de fracties van Lansingerland al begonnen met het formuleren van stellingen voor het Kieskompas. Kieskompas is een digitale stemwijzer, die in de aanloop naar de verkiezingen de burger moet helpen een juiste keuze te maken. Uiteindelijk zijn 30 stellingen overgebleven en voor deze stellingen geeft elke partij de plaatsing aan, ofwel de mening van de partij t.o.v. de stelling. Bijvoorbeeld ‘ helemaal mee eens’ of ‘niet mee eens’.

Voor elke plaatsing moet de partij een bron vermelden, die op de website van de partij te vinden is.

Voor WIJ Lansingerland is de plaatsing van 15 van de 30 stellingen rechtstreeks te vinden in het verkiezingsprogramma. Voor de andere 15 stellingen vindt u de mening van WIJ Lansingerland in dit bericht. De stellingen zijn schuin gedrukt, onze plaatsing staat dik gedrukt

Mensen die minder restafval hebben, betalen een lagere afvalstoffenheffing

Op zich is het mooi dat goed gedrag wordt beloond. Toch vreest WIJ Lansingerland dat dit beleid zwerfafval en illegaal dumpen van afval in de hand werkt en dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom zijn WIJ het hier niet mee eens.

In Lansingerland moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Daar hebben WIJ geen problemen mee mits het de gemeente niets kost. WIJ Lansingerland is het hier dus mee eens.

Om straathandel tegen te gaan, mag er een coffeeshop komen in Lansingerland

WIJ zijn het hier mee eens. WIJ zijn geen voorstander van drugsgebruik maar liever gecontroleerde handel dan straathandel.

Particulieren mogen geen vuurwerk meer afsteken in Lansingerland

Helemaal verbieden gaat te ver, WIJ zijn het hier dus niet mee eens. Wel zou het verbieden van knalvuurwerk een logische eerste stap zijn om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen.

De gemeente mag projecten overdragen aan burgers, ook al verliest de gemeente hierdoor controle

WIJ zijn het hier niet mee eens : om de kwaliteit in het straatbeeld te garanderen moet de gemeente de controle houden.

Er moet meer geld naar kunst en cultuur

WIJ zijn het hier mee eens met meer oog voor jongerencultuur en popmuziek.

De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Niet mee eens, WIJ vinden dat de opbrengst van de hondenbelasting moet worden ingezet om de hondenpoep-overlast terug te dringen.

De belasting voor huisbezit (OZB) moet worden verlaagd, ook als daardoor moet worden bezuinigd op gemeentelijke voorzieningen

WIJ vinden dat de gemeentelijke voorzieningen op peil moeten blijven, daarom : niet mee eens. WIJ Lansingerland vindt dat de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen volledig gebruikt moet worden om de schuldenlast van de gemeente omlaag te brengen. Daardoor kan dan de OZB omlaag.

Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag

WIJ Lansingerland vindt dat de openingstijden van winkels door de winkeliers zelf bepaald mogen worden en is het hier dus mee eens.

Lansingerland mag meebetalen aan lokale energiecoöperaties

WIJ Lansingerland is het hier niet mee eens. Dit is geen taak van de gemeente. Wel zou de gemeente initiatieven kunnen stimuleren en faciliteren.

Asielgerechtigden die geen Nederlands leren moeten gekort worden op hun uitkering

WIJ zijn het hier mee eens, het spreken van de taal is de beste garantie op volledige integratie.

De gemeente moet alle minima-gezinnen met schoolgaande kinderen een gratis smartphone geven

WIJ Lansingerland is het hier niet mee eens, hier zijn immers speciale voorzieningen voor. WIJ zijn voor het stimuleren van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.

Meer mensen met een laag inkomen moeten gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning door de gemeente

WIJ zijn het hier mee eens, daar zijn de voorzieningen voor.

Openbaar vervoer moet gratis worden voor 65-plussers, ook als dit leidt tot extra kosten voor de gemeente

Niet mee eens, er zijn genoeg 65 plussers die dit zelf kunnen betalen.

De gemeente moet blijven meebetalen om verpleeghuizen open te houden

WIJ Lansingerland vindt dit geen kerntaak van de gemeente en daarom zijn wij het hier niet mee eens. Wel zou per geval bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn.