Nieuws uit de commissie Ruimte van 9 mei 2023

De commissie Ruimte beloofde een interessante te worden. Met name voor Bleiswijk, waar het bestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 op het programma st ond. Daarnaast een bespreekstuk van Groen Links, samen met het CDA over bio based bouwen.  En een stukje omgevingswet. Het geheel werd compleet gemaakt door het nieuws uit het College dat de N209 in de top staat van gevaarlijkste N-wegen in Nederland.

Omdat er drie insprekers waren met betrekking tot Bestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 (De Snip) werd het onderwerp naar voren getrokken. Bianca Boonstra opende het debat namens WIJ Lansingerland door te stellen dat het geplande gebouw, waarin 10 appartementen voor senioren, en 11 plaatsen voor mensen met een psychogeriatrische zorgvraag gerealiseerd gaan worden, een aanwinst is voor Bleiswijk. Er wordt veel te weinig gebouwd voor senioren, en met een woningmarkt die op slot zit, is dit een goed begin. Ook over de geplande daghoreca, die in het gebouw wordt gepland was zij te spreken.

De vraag van WIJ Lansingerland of er in geval van archeologische vondsten tijd genomen zou worden voor nader onderzoek werd door wethouder Cnossen bevestigend beantwoord. Wat onze fractie aangaat had dit bestemmingsplan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 mei gemogen, maar andere partijen dachten daar anders over en gaven aan met amendementen te willen komen. Dit dossier zien we dus terug

 Voor wat betreft het Bio-based bouwen, heeft Paul Zantman namens de fractie aangegeven dat we uiteraard achter dit mooie idee staan maar dat dit niet ten koste mag gaan van zaken als volksgezondheid, veiligheid en levensduur. Graag zouden we wat meer technische en financiële informatie hierover ontvangen alvorens we met een pilot kunnen starten. De wethouder heeft toegezegd ons op de hoogte te houden.

Wordt vervolgd dus.