Uit de raadsvergadering van 25 mei 2023

De raad nam afscheid van Eva Heijblom (D66). Helaas was Eva zelf verhinderd. Ronald van der Stad werd in haar plaats geïnstalleerd. Chantal van Weede zat in de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. Nadat de geloofsbrieven op voordracht van de commissie door de raad waren goedgekeurd vond de beëdiging plaats, en was de raad weer compleet.

Daarna werd er opnieuw gesproken over het bestemmingsplan Dorpsstraat 5-7 in Bleiswijk. Hierbij lag een motie voor van VVD, L3B, CDA en GL, die naar de mening van WIJ Lansingerland volledig overbodig was. De vier partijen vroegen namelijk om extra inzet van de Welstandscommissie met betrekking tot het geplande gebouw, om te bepalen of het wel past in de karakteristieke uitstraling van Bleiswijk.

Bianca Boonstra voerde het woord namens WIJ Lansingerland. Onze fractie stemde tegen de motie maar voor het bestemmingsplan. De enige tegenstem bij de laatstgenoemde stemming was van Leon Erwich (L3B) die duidelijk liet blijken dat hij het gebouw niet mooi vindt. De wethouder daarentegen was blij dat het bestemmingsplan aangenomen was, en hoopte dat de bouw van de nieuwe Snip snel zal starten.

Voor Lansingerland Actueel werd Bianca eerder die donderdag geïnterviewd over het bestemmingsplan, en die reportage kun je hier terugvinden: https://www.youtube.com/watch?v=hAVGJXCSkCk&t=396

Het andere onderwerp dat in de raad werd besproken was de visie op de burgerparticipatie. Onze fractie had bij monde van Jan Jumelet een amendement ingediend om de ondertiteltitel enigszins aan te passen: van “Samen Besturen” naar “Samen!”. Dit omdat Samen Besturen verwarring op kan roepen. Het amendement werd verworpen.

Ook een motie van de VVD haalde het niet. De visie op de burgerparticipatie werd door de raad aangenomen.