WIJ Lansingerland: Realiseer flexwoningen voor onze jongeren!

Het niet beschikbaar zijn van passende en betaalbare woonruimte voor jongeren in Lansingerland baart de gemeenteraadsfractie van WIJ Lansingerland al geruime tijd veel zorgen. Jongeren die eraan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen, kunnen in onze gemeente  geen passende en betaalbare woonruimte vinden. Jongeren zijn dus genoodzaakt nog vele jaren thuis te blijven wonen en kunnen de stap naar zelfstandigheid niet maken. Hierdoor zoeken en vinden veel jongeren woonruimte buiten Lansingerland, terwijl zij hun sociale netwerken, hun sport en familie in Lansingerland hebben.

WIJ Lansingerland heeft tijdens de behandeling van de kaderbrief, op woensdag 21 juni, aandacht voor dit maatschappelijke probleem gevraagd. De gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland ziet hier kansen en oplossingen door voor jongeren in de drie kernen flexwoningen te realiseren. Flexwoningen zijn immers snel te realiseren en Lansingerland heeft daar, voor andere doelgroepen, goede ervaring mee opgedaan. WIJ Lansingerland stelt dat een flexwoning de ruimte en de voorzieningen biedt waar jongeren behoefte aan hebben. Een flexwoning kan de behoefte aan zelfstandigheid beantwoorden waarbij jongeren ook in staat blijven om in hun eigen omgeving en netwerk zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een volgende stap naar een regulier huis. De WIJ-fractie doet een beroep op het college en de gemeenteraad om voor onze jongeren een grote stap vooruit te zetten.

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 juni 2023 zullen WIJ een motie indienen om het college tot snellere actie over te halen.