WIJ Lansingerland steunt de realisatie van de Locatie Opvang Oekraïners in de Noordpolder in Berkel

De fractie van WIJ Lansingerland heeft in de commissie Samenleving aangegeven dat zij zich kan vinden in het voornemen van het college om een Locatie voor de Opvang van ontheemde Oekraïners (150 plaatsen) en spoedzoekers (80 plaatsen) (LOO) te realiseren in de Noordpolder in Berkel.

Eerder heeft het college een locatie voor de opvang van Oekraïners (150 plaatsen) en spoedzoekers (80 plaatsen), LOO1, gerealiseerd aan het Sporthoekpad in Bergschenhoek. Deze locatie is inmiddels in gebruik genomen. De opgave voor Lansingerland is echter groter dan 150 plaatsen. Aanvankelijk dacht het college aan een grootschalige opvang op Bleizo-West, maar een meerderheid van de gemeenteraad wilde kleinschalige opvang nabij de drie kernen.

Tijdens het debat in de commissie Samenleving heeft de Burgemeester helder uiteengezet  waarom gekozen is voor Noordpolder als locatie voor LOO2. Meerdere fracties en een aantal insprekers zagen een LOO2 liever in Bergschenhoek of Bleiswijk. WIJ Lansingerland vindt dat de realisatie van een LOO de geplande woningbouw niet in de weg mag staan en dat  spreiding over de 3 kernen wenselijk is.

Namens de WIJ-fractie heeft Jan Alsemgeest gereageerd op de scherpe kritiek vanuit diverse raadsfracties en van omwonenden van de Noordpolder. Hij verbaasde zich met name over gebruikte termen en uitspraken als ‘de Noordpolder wordt een vergaarbak’, ‘we worden in ons bestaan bedreigd’ en ‘ ons uitzicht wordt bedorven’. Jan Alsemgeest had begrip voor de emoties maar stelde dat het goed zou zijn om te bedenken dat we als Lansingerlandse gemeenschap een maatschappelijke verantwoordelijkheid en opdracht hebben als het gaat om de ontheemde Oekraïners maar ook voor onze eigen spoedzoekers. De nood is hoog. En met LOO2 dienen we het algemeen belang en geven invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit alles maakt dat de fractie van WIJ Lansingerland het collegevoorstel voor opvang in de Noordpolder steunt.