WIJ Lansingerland vindt opnieuw aanpakken rotondes noodzakelijk

De gemeenteraadsfractie WIJ lansingerland heeft grote zorgen over de verkeersveiligheid van de rotondes op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg. Ondanks de aanpak in 2019 van deze rotondes blijkt het voor fietsers niet altijd even veilig om gebruik te maken van deze rotondes. Goed en snel onderzoek is nodig om passende maatregelen te kunnen nemen.

In 2019 zijn de 7 rotondes op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg flink aangepakt. De oude rotondes werden destijds als onoverzichtelijk en als onveilig ervaren. Er  vonden veel ongevallen plaats. WIJ-gemeenteraadslid Paul Zantman: ‘ het was toen echt noodzakelijk om de rotondes verkeersveiliger te maken, bij een aantal rotondes is dat goed gelukt maar mijn fractie stelt wel vraagtekens bij mn. de rotonde Boterdorpseweg / Raadhuislaan. Veel jongeren maken hier dagelijks gebruik van om naar school te gaan en zichtbaar is dat dit soms flink mis kan gaan’ . De zorg van de WIJ-fractie is eerder bevestigt door de inspraak van een docent en 2 leerlingen tijdens de raadsvergadering. Dat dit vraagt om actie werd raadsbreed ondersteund.

De gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland heeft gevraagd om een goed en integraal advies alvorens een besluit te nemen over een tunnel of andere oplossingen. Immers in 2019 zijn er forse investeringen gedaan om de rotondes op de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg veiliger te maken. WIJ-gemeenteraadslid Jan Jumelet: ‘ Als eerdere forse investeringen niet geleid hebben tot de gewenste veilige situatie, is het noodzakelijk goed in beeld te hebben wat werkt en wat niet heeft gewerkt en waarom een rotonde in 2024 onveilig blijkt te zijn ondanks de aanpassing in 2019. Nu zomaar halsoverkop een oplossing te implementeren is niet verstandig want wellicht sla je dan de plank mis. De te kiezen oplossing moet wel het probleem oplossen’.

De gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland heeft raadsvragen aan het College gesteld om meer inzicht te krijgen in de verkeersontwikkeling op en rondom de rotondes Boterdorpseweg / Klapwijkseweg. Jan Jumelet: ‘Deze feitelijke informatie kan de raad op weg helpen om een concreter beeld te krijgen van de situatie om tot goede oplossing te komen van onveilige verkeerssituaties, dat er wat moet gebeuren op de genoemde rotonde is iedereen wel met elkaar eens’.