Windturbines

De afgelopen week is de fractie van WIJ Lansingerland onaangenaam verrast door een eenzijdig besluit van de provincie Zuid-Holland om drie plekken in onze gemeente aan te wijzen waar, in de ogen van de provincie, het plaatsen van windturbines binnen drie jaar mogelijk moet zijn. Dat zijn de volgende locaties: Noordpolder, Bleizo-West en Kruisweg Oostzijde. In 2025 valt de definitieve beslissing over de plek.

Met dit besluit neemt de Provincie niet alleen de regie uit handen van de gemeente Lansingerland, maar zorgt zij er ook voor dat de komende jaren geen stappen gezet kunnen worden tot het realiseren van 5000 broodnodige woningen op Bleizo-West.

WIJ Lansingerland is absoluut niet te spreken over deze gang van zaken. Uit meerdere onderzoeken, op initiatief van de gemeente, is gebleken dat windturbines in de Gemeente Lansingerland technisch gezien niet op deze, maar ook niet op andere plekken, haalbaar zijn. Daar komt de krapte op het elektriciteitsnetwerk nog bij.

WIJ Lansingerland ziet liever dat de netwerkcapaciteit, die nu moet worden gereserveerd voor deze windmolens, wordt gereserveerd voor lokale ondernemers zodat zij hun bedrijven kunnen verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. In de Heraut van 30 augustus 2023 was hierover al een artikel te lezen van Bianca Boonstra en Paul Zantman.

Naast het onbegrip over deze actie van de provincie zijn er bij de fractie nog veel vragen: waarom zoveel druk vanuit de provincie? Waarom dit dictaat? Gaat windenergie boven woningnood terwijl er binnen Zuid-Holland genoeg alternatieven denkbaar zijn voor de windmolens? Waarom is er geen overleg meer mogelijk?

Het college van B&W vindt dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen en de eerder geuite bezwaren. Het college wil daarom het gesprek aangaan met zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten.

In de commissie AB wordt op 17 januari de brief van de provincie behandeld.

WIJ Lansingerland zal er alles aan doen om de belangen van onze inwoners te blijven behartigen en zal ons college steunen daar waar mogelijk en nodig.