Commissie Ruimte vindt voorstel College Afvalbeleid onvoldoende – 12 maart 2019

Alle fracties in de commissie ruimte hebben het voorstel inzake afvalbeleid van het College, om door de gemeenteraad enkel een vijftal kaders te laten vaststellen om vervolgens de uitwerking volledig bij het College neer te leggen, teruggestuurd. De commissie vond de geformuleerde kaders te algemeen. Ook de fractie van WIJ Lansingerland vond het voorstel geen recht doen aan de impact die het afvalbeleid heeft in onze gemeente omdat, mede op grond van duurzaamheid, de opgaves ook op het terrein van afval (kwantitatief en kwalitatief) groot zijn. Gevraagd is dan ook te komen met heldere uitgangspunten en doelen waarbij er meerdere scenario’s worden geschetst, inclusief financiële consequenties voor de burgers. De gemeenteraad zal dan alles overziende een keuze kunnen maken om de doelstellingen te realiseren. WIJ vinden dit een gemiste kans maar hopen dat het college voor de zomer met een nieuw voorstel komt op basis waarvan richting gegeven kan worden aan het afvalbeleid.