Bij WIJ Lansingerland doen we ons best om jouw privacy te beschermen, wat betekent dat we goed voor jouw persoonlijke gegevens zorgen. Dit doen we volgens regels die zeggen dat we jouw gegevens veilig moeten bewaren en niet aan anderen mogen geven, tenzij dat nodig is.

Als je je aanmeldt om bij WIJ Lansingerland te horen of met ons praat via onze website of e-mail, kunnen we gegevens van jou vragen. Dit kan bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn. We bewaren deze gegevens zodat we jou goed kunnen informeren over wat we doen en je op de hoogte kunnen houden van nieuws en activiteiten.

Maar we delen jouw gegevens niet zomaar met andere mensen. Alleen als de wet zegt dat we dit moeten doen, of als het nodig is om ons werk goed te kunnen doen, dan kunnen we soms jouw gegevens aan anderen geven.
Als je wilt, kun je op elk moment vragen om jouw gegevens te bekijken, te veranderen of te verwijderen. En als je geen berichtjes meer van ons wilt ontvangen, kun je dat ook zeggen. Dan zorgen we ervoor dat we je niet meer lastigvallen.

Soms kunnen de regels voor privacy veranderen, dus dan kan het zijn dat dit reglement ook verandert. Maar als dat gebeurt, vertellen we het aan jou en zorgen we ervoor dat we jouw gegevens op de juiste manier blijven beschermen.

Als je nog vragen hebt over dit reglement of over jouw gegevens, kun je altijd naar ons mailen: info@wijlansingerland.nl.

Op deze wijze helpt het om te begrijpen hoe WIJ Lansingerland met jouw persoonlijke gegevens omgaat en waarom privacy zo belangrijk is. Laat het weten als je nog meer vragen hebt!Privacyreglement
WIJ Lansingerland hecht veel waarde aan jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie van haar leden op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) wordt beschermd.

Verzamelde Informatie
WIJ Lansingerland verzamelt persoonlijke informatie van leden en potentiële leden wanneer zij zich aanmelden om lid te worden van WIJ Lansingerland of wanneer zij contact met ons opnemen via onze website of e-mail. Deze informatie kan onder andere bestaan uit naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante contactgegevens.

Gebruik van Persoonlijke Informatie
WIJ Lansingerland gebruikt de persoonlijke informatie van leden voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren van leden over onze activiteiten en evenementen.
  • Het verstrekken van relevante informatie over WIJ Lansingerland, waaronder nieuws en updates.
  • Het communiceren met leden over lopende campagnes en politieke activiteiten.
  • Het beantwoorden van vragen en verzoeken van leden.
  • Het beheren en bijhouden van accurate lidmaatschapsgegevens.
  • Beveiliging van Persoonlijke Informatie.
    WIJ Lansingerland neemt de beveiliging van persoonlijke informatie serieus en heeft passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens te beschermen. Dit omvat het handhaven van beveiligde recordsystemen en het implementeren van de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde toegang, vernietiging en verlies van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Delen van Persoonlijke Informatie
WIJ Lansingerland deelt de persoonlijke informatie van leden niet met derden, tenzij vereist door de wet of noodzakelijk om onze verplichtingen jegens onze leden na te komen.

Rechten van Leden en Afmelden
Leden hebben te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot, correctie te verzoeken van, of verwijdering van hun persoonlijke informatie die wij bewaren, met inachtneming van bepaalde wettelijke beperkingen. Leden kunnen zich ook op elk moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons.

Wijzigingen in dit Privacyreglement
WIJ Lansingerland behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, indien nodig om ontwikkelingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming of veranderingen in onze operationele procedures weer te geven. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden op onze website geplaatst en zijn van toepassing op alle persoonlijke informatie die vóór de wijziging is verzameld.

Neem contact met ons op
Indien je vragen of zorgen hebt over dit privacyreglement of over de manier waarop wij met persoonlijke informatie omgaan, neem dan contact met ons op via info@wijlansingerland.nl.

Ik hoop dat dit privacyreglement jou een duidelijk beeld geeft van hoe WIJ Lansingerland omgaat met de gegevens van haar leden op basis van de AVG of GDPR. Laat het me weten als je nog verdere vragen hebt of meer hulp nodig hebt.