Pubers in de spotlight

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde in de vergadering van de Commissie Samenleving op donderdag 18 januari 2018.

Pubers in de spotlight

WIJ Lansingerland is zeer tevreden over de notitie pubers in de spotlight. Alle moties die in het verleden zijn aangenomen met betrekking tot ons jongerenbeleid komen in het stuk aan de orde. Belangrijk is dat het met name de jongeren zijn die gehoord worden en dat zij de meest belangrijke rol krijgen in het geheel. Er wordt uitgegaan van vertrouwen, coaching en preventie. WIJ heeft er met klem op aangedrongen dat de te realiseren CHILL plekken voor de zomer van 2018 klaar moeten zijn. Volgens de gepresenteerde planning wordt er in juli pas met de uitvoering begonnen. Dat vindt WIJ Lansingerland veel te laat. De wethouder heeft toegezegd serieus te kijken of de realisatie naar voren gehaald kan worden.

Verkoop Pecto’s

De beslissing rond de verkoop van Pecto’s zal na de verkiezingen plaatsvinden. In de tussentijd wordt gekeken of er een goede samenwerking te realiseren is tussen St. Pecto’s, Scouting en Jeugd en Jongerenwerk Lansingerland. Verder is gesteld dat het niet noodzakelijk is dat de nieuwe activiteiten in het gebouw van Pecto’s plaatsvinden. Onderzoek heeft aangetoond dat er meer behoefte is aan goed ingerichte chillplekken. Ook dit onderdeel maakt deel uit van de gesprekken tussen de drie partijen.

Cultuurfabriek het Spectrum

WIJ Lansingerland is akkoord met de verbouwing, maar heeft een serieus punt gemaakt van de voorbereidingen en het toezicht op de verbouwing. We willen geen tweede gemeentehuis. Verder hebben we gevraagd om goed te kijken of een aannemer gezond genoeg is om deze klus te klaren. We zitten niet op nog een failliete aannemer te wachten. Uiteindelijk wordt de rekening dan bij de bevolking neergelegd.