Foodtruckfestival op Koningsdag – Motie WIJ Lansingerland – Gemeenteraad 21 februari 2019

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari kleurde de tribune oranje. Oranjeverenigingen, winkeliersverenigingen en ondernemers kwamen het debat over het bespreekstuk dat WIJ Lansingerland had geagendeerd opluisteren. Twee van de aanwezigen ondersteunden het bespreekstuk door in te spreken voor de raad.

Het punt was dat er tijdens Koningsdag een foodtruckfestival is gepland op het evenemententerrein bij de Windas. WIJ Lansingerland snapte niet waarom hier toestemming voor gegeven is en stelde hier al eerder vragen over. Lansingerland heeft in alledrie de kernen zeer actieve Oranjeverenigingen die ieder jaar op Koningsdag weer voor een feest zorgen voor iedereen. Het is een dag van ontmoeting en gezelligheid voor jong en oud en een belangrijke dag voor de lokale ondernemer. Een foodtruckfestival vinden WIJ superleuk, maar niet op Koningsdag!

WIJ Lansingerland diende een motie in waarbij WIJ het college opdraagt met alle betrokkenen in gesprek te gaan ten einde het foodtruckfestival een andere datum aan te bieden. Deze motie werd door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. WIJ ontvangen over de uitslag van dit gesprek terugkoppeling tijdens de eerstvolgende commissie AB op 13 maart 2019.