Levendige dorpskernen?

Levendige dorpskernen?

Woensdag 17 januari 2018 kwam in de commissie AB de Economische Agenda ter bespreking langs. Een mooi document met ambitieuze plannen die Lansingerland op de kaart zetten. Met één aspect zijn WIJ het niet eens, namelijk het feit dat er in dit document gesproken wordt over dat de dorpskernen levendig moeten blijven. WIJ vinden met name Bergschenhoek helemaal niet levendig en stelden hierover begin januari 2018 vragen over die nog niet beantwoord zijn. WIJ zijn niet de enigen…

De winkeliers en bewoners van het centrum van Bergschenhoek maakten eerder op de avond gebruik van hun inspreekrecht om de commissie te informeren over de stand van zaken in dorpskern Bergschenhoek. Deze is ronduit slecht te noemen, er wordt zelfs gesproken over verloedering van het centrum. Dit wordt bevestigd in het onderzoeksrapport van DTNP dat aangeeft dat er snel geschakeld moet worden om verdere verloedering te stoppen. WIJ vinden dit ook en willen dat de wethouder dit direct aanpakt in overleg met de betrokkenen. Wethouder Abee gaf aan hier al mee gestart te zijn. Voor de winkeliers en omwonenden is dit niet bekend. Het houdt onze volledige aandacht!