Ouderenwoningen met of zonder zorg versneld nodig

De gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland pleit al langere tijd voor versnelde realisatie van ouderen / senioren woningen in Lansingerland. Dit kan met of zonder zorg zijn. In de landelijke pers verschenen afgelopen week berichten dat het aantal zorgbehoevende ouderen meer dan verdubbelt tot aan 2040.

De gemeenteraadsleden WIJ Lansingerland Jan Alsemgeest en Abdel Afalah zien dat het voor ouderen nu al problematisch is om passende woonruimte te vinden in Lansingerland. Het kunnen verhuizen van bijvoorbeeld een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning is voor velen niet mogelijk waardoor de ouderen blijven wonen in een voor hen minder goed passende en te grote woning. Aanpassing van de woning is dan veelal noodzakelijk. Overigens geeft het kunnen verhuizen naar een ouderen of seniorenwoning doorstroming op de toch al vastzittende woningmarkt in Lansingerland. Voor Wij Lansingerland is het een win-win situatie.

In 2021 en 2022 diende WIJ Lansingerland, met grote steun van andere fracties, 2 moties in om te komen tot versneld realiseren van seniorenwoningen in heel Lansingerland maar ook specifiek aan de Lijsterlaan in Bleiswijk. Jan Alsemgeest: ‘Het was een duidelijk signaal, er zijn in Lansingerland zo langzamerhand initiatieven zichtbaar maar het is nog te weinig voor de verwachte aantallen ouderen de komende jaren in onze gemeente. Binnen die groeiende groep zijn ook oudere inwoners met een beperkte of uitgebreidere zorgvraag’ . Abdel vult aan: ‘ het heeft toch de voorkeur dat deze ouderen in hun eigen omgeving een passende woning met de nodige zorg moeten kunnen vinden. Dit is voor de oudere zelf, de partner en de verdere sociale omgeving zeer belangrijk’. In de komende vergadering van de commissie Samenleving zullen Alsemgeest en Afalah wederom aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp. Uitvoering geven aan de eerder aangenomen moties van WIJ Lansingerland heeft wat beide raadsleden betreft grote prioriteit. De voorziene ontwikkelingen vragen immers om gerichte en versnelde acties.