Voorgestelde herinrichting van het plein bij ’t Vierkantje.

Wat vinden WIJ ervan ?

vierkantje

WIJ Lansingerland is voor bruisende dorpskernen. Bij de bespreking vanavond in de commissie ruimte over de herinrichting van het plein bij ’t Vierkantje heeft WIJ Lansingerland gesteld: “Goed dat het plein bij ’t Vierkantje wordt opgeknapt. De invulling van het plein moet zo zijn dat het publiek aangemoedigd wordt ook de winkels op het plein te bezoeken. Horeca moet de ruimte krijgen op het plein, de wekelijkse markt moet goed opgesteld kunnen blijven worden en de vervangende parkeerplaatsen vragen nog de nodige aandacht.”
Helaas is de voorgestelde variant ver boven het budget. WIJ Lansingerland vroeg het college voor een meer betaalbare en realistischere variant te kiezen. Ook een goedkopere variant geeft volgens ons antwoord op de gewenste aanpassing van het plein bij ’t Vierkantje.