Verkiezingsdebat Fietsersbond 5 februari 2018

De raads- en commissieleden waren maandagavond 5 februari te gast bij de Fietsersbond voor het eerste verkiezingsdebat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als start kon iedere fractie kort aangeven wat zij in hun verkiezingsprogramma hebben staan over de fiets, fietsveiligheid en andere zaken betreffende de fietsers. Daarna was het aan de leden van de Fietsersbond om vragen te stellen aan de raads- en commissieleden.

WIJ Lansingerland vindt het goed dat het fietsveiligheidsplan aanstaande is, maar benadrukt dat, naast infrastructurele aanpassingen en verkeerseducatie, het nemen van eigen verantwoordelijkheid om veilig deel te nemen aan het verkeer het belangrijkste is. Een simpel voorbeeld is het hebben van goed werkende fietsverlichting.

Tijdens het debat bleek dat het door een aantal politieke partijen bepleite fietstunneltje bij de kruising Oudelandselaan/Klapwijkseweg vanuit de Fietsersbond niet als de oplossing wordt gezien voor de gesignaleerde problemen in dat gebied.

WIJ pleiten er nadrukkelijk voor om goed na te gaan wat het verkeersprobleem is op bijv. deze schoolroute, en dan met ouders, Fietsersbond en andere belanghebbenden na te gaan wat een passende en realistische oplossing is.