WIJ Lansingerland is blij met de aanpak van de verkeersveiligheid van de rotondes

In de commissie Ruimte van dinsdag 5 februari heeft WIJ lansingerland van harte haar steun gegeven aan het voorstel om de rotondes op de Klapwijkseweg/Boterdorpseweg veiliger te maken.
De 7 rotondes (Weg en Land, Zuiderparklaan, Randweg-west, Raadhuislaan, Rodenrijseweg, Oudelandselaan en Oostmeerlaan) worden stuk voor stuk veiliger gemaakt voor m.n. het fietsverkeer. De gemeente heeft in goed overleg met onder meer de Fietsersbond, scholen en Politie een integraal pakket van maatregelen voorgesteld. WIJ Lansingerland ziet graag dat de huidige onveilige situaties snel en voortvarend worden aangepakt, zeker daar de rotondes liggen op belangrijke fietsroutes naar de dorpscentra, woonwijken, scholen, sportverenigingen en OV-stations. WIJ verwijzen u graag naar de website van de gemeente voor de specifieke maatregelen.