Afscheid Erwin Barendregt

Deze maand neemt Erwin Barendregt afscheid van de lokale politiek. Door zijn verhuizing naar Katwijk is hij genoodzaakt terug te treden als duo raadslid in de Commissie Samenleving.

In De Heraut van 17 maart is een afscheidsinterview met Erwin geplaatst, de tekst van het interview is hieronder te lezen.

WIJ Lansingerland bedankt Erwin voor zijn inzet voor de partij en wenst hem veel succes in Katwijk.

In de raadsvergadering van 25 maart zal Marije van Hagen worden benoemd als duo raadslid in de Commissie Samenleving.

___________________________________________________________________________________________________________

Erwin Barendregt: “Ik vind in het openbaar spreken een voorrecht om te doen”

Lansingerland – Tijdens de vergadering van raadscommissie Samenleving op donderdag 11 maart jl. nam Erwin Barendregt wegens vertrek uit de gemeente afscheid van de plaatselijke politiek. Hij was de afgelopen zeven jaar actief voor WIJ Lansingerland, maar maakt in zijn nieuwe woonplaats Katwijk de overstap naar de ChristenUnie.

Freek J. Zijlstra

Erwin (30) slaat op meerdere fronten een nieuwe weg in. Geboren en getogen in Berkel-Dorp en al die jaren thuiswonend bij zijn ouders, wonen ze tijdelijk elders omdat hun woning afgebroken is en door nieuwbouw vervangen wordt. Een eerste keuzemoment en het besluit om niet met hen terug te verhuizen naar zijn geboortegrond. Hij vond geen betaalbare woning in Lansingerland, maar uiteindelijk wel in Katwijk.
Waarom daar? Erwin: “Ik werk bij een energiemaatschappij in Amsterdam, en dan is dit wel een strategische plek. Ik vond een huis dichtbij de gereformeerd vrijgemaakte kerk en het gemeentehuis, voor mij twee belangrijke dingen.”

Teleurstellingen
Erwin sloot zich in december 2013 aan bij WIJ Lansingerland, een nieuwe partij die vooral aanhang in Bergschenhoek verwierf. “Ik stond als zesde op de lijst en we kwamen in 2014 met twee zetels in de raad. In 2018 stond ik als vierde op de kieslijst. Het spande erom of we die vierde zetel in de wacht konden slepen. Toen de coalitieonderhandelingen begonnen en we aan tafel zaten, was de kans groot dat we in het college zouden stappen. Daar zag ik mijn kans om alsnog in de raad te komen. De teleurstelling was groot toen een spaak in het wiel werd gestoken. Ik was er flink ziek van. Mijn collega’s hebben me op het werk door die moeilijke tijd heen gesleept. Je weet dat je weer vier jaar op een volgende kans moet wachten. Dat is ook de tragiek van het duo-raadslid. Je hebt geen garantie dat je in de raad komt, maar je draait wel voor vol binnen de partij mee.”

Den Haag?
Wat zijn je politieke ambities? Erwin: “Een lokale partij heeft een zekere laagdrempeligheid en bij een nieuwe partij hoort jeugdig elan. Toch past mijn persoonlijke profiel goed bij een landelijke partij zoals de ChristenUnie, en dat biedt meer mogelijkheden. Ik heb al contact gehad met een vertegenwoordiger van de ChristenUnie in Katwijk, en dat ligt niet zo heel ver van Den Haag af!”
Verklaar je nader. “Mijn werkelijke ambities liggen in de politiek. Het wordt tijd dat ik daarin verdere stappen ga zetten. Het mooie van de onderwerpen in commissie Samenleving is dat het draait om de vraag wat je voor je naaste dichtbij kunt betekenen. De sociale cohesie ontstond vroeger in de woonwijk, op het werk èn in de kerk. Daar vinden echter grote verschuivingen plaats. We zullen er alles aan moeten doen om mensen weer met elkaar te verbinden in de woonwijken. Ontdekken wat je voor een ander kunt betekenen. De corona lockdown heeft duidelijk gemaakt dat we meer op zoek moeten gaan naar die naaste. Daar mag en kan je niet voor wegvluchten.”
En wil jij vanuit de politiek daarin een rol spelen? Erwin: “Voor veel mensen is politiek een abstract begrip en vaak gaat het over complexe zaken. Ik wil met humor onderwerpen bespreekbaar maken en niet al te zwaar tillen aan dingen die er niet werkelijk toe doen.”
Je bent bekend door je bloemrijk taalgebruik, bijna voordrachten van proza.
“Los van het inhoudelijk ingaan op een onderwerp dat ter bespreking ligt, vind ik spreken voor publiek een voorrecht en heel fijn om te doen. Een moment dat er verplicht naar je geluisterd wordt, de support die ik krijg en de lof die me wordt toegezwaaid, geven me een wederkerig gevoel van warmte,” aldus Erwin Barendregt.