WIJ Lansingerland blij met 5% extra betaalbare woningen Wilderszijde

WIJ Lansingerland is blij met het aannemen van amendement ‘extra 5% bereikbare woningen Wilderszijde, in ontwikkelingsscenario 2, ten koste van vrije sector woningen’

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het mede door de fractie van WIJ Lansingerland ingediende amendement ‘extra 5% bereikbare woningen’.

In de afgelopen weken is er een verhitte discussie gevoerd tussen de 4 oppositiepartijen (WIJ Lansingerland, D66, GroenLinks en PvdA) en de coalitie over het aantal te realiseren bereikbare woningen op de bouwlocatie Wilderszijde.
Nadat een motie in de raadsvergadering op 3 juni het helaas niet haalde, is er een indringende discussie gevoerd in de daarop volgende commissie Ruimte over het aantal bereikbare woningen.

Het college had naast de 25% sociale huur, 15 % betaalbaar (<254.000 euro / 900 huur p/m) en 5% bereikbare woningen (254.000 – 344.500 euro / 900 - 1250 euro p/m) voorgesteld. Oorspronkelijk had de raad in het masterplan Wilderszijde 10% bereikbare woningen afgesproken. Het college wilde hier van gaan afwijken. De oppositie wilde hier echter aan vasthouden. Het amendement van de oppositie waarin vastgesteld wordt dat er 10% i.p.v. 5% bereikbare woningen noodzakelijk zijn om redenen van het grote tekort aan bereik- en betaalbare woningen voor starters, jongeren, mensen/gezinnen met een laag en middelhoog inkomen maar ook voor ouderen is in de raadsvergadering van 24 juni 2021 unaniem aangenomen. WIJ denken dat door deze extra 5% bereikbare woningen ipv vrije sector woningen (ongeveer 130 woningen) juist deze doelgroepen aan een geschikte woning kunnen komen binnen Lansingerland. Het levert een belangrijke bijdrage aan de wooncarrière van vele Lansingerlanders. WIJ zijn dan ook zeer blij met dit behaalde succes. Een mooi resultaat voor onze samenleving!