Begroting 2018-2021

Op 2 november is tijdens de Vergadering van de Gemeenteraad de Begroting 2018-2021 vastgesteld. WIJ Lansingerland diende drie moties in die alledrie werden aangenomen :

1. WIJ zijn voor het instellen van een Jongeren Adviesraad of vergelijkbaar instrument om de jeugd van Lansingerland meer te betrekken bij het bestuur van onze samenleving. WIJ willen hiermee bereiken dat er mét jongeren wordt gepraat in plaats van óver jongeren.

2 WIJ hebben een motie ingediend om eerst te onderzoeken of Pecto’s nog nodig is voor het jeugd-en jongerenwerk in Bleiswijk. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek kan besloten worden om het gebouw te verkopen.

3. WIJ dienden een voorstel in om de gemeente te verzoeken om twee keer per jaar een verwachting te presenteren over de stand van de leningen van de gemeente. De schuld is namelijk nog steeds té hoog. Door de aanstaande verkoop van de Eneco aandelen kan de gemeente een substantieel deel van de schulden aflossen en verder bouwen aan een financieel gezonde gemeente.