Edwin van Drunen nieuwe voorzitter van WIJ Lansingerland

Freek J. Zijlstra in de Heraut van 22 november 2017.

Edwin van Drunen nieuwe voorzitter.

WIJ Lansingerland gaat er voor.

Lansingerland – Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft WIJ Lansingerland in Edwin van Drunen een nieuwe voorzitter gevonden die de partij op koers gaat houden en mede gaat zorgdragen voor een herkenbaar geluid in de plaatselijke politiek. Wij spraken met hem over zijn leiderschap en ambities voor de partij, ondersteund door gemeenteraadsleden Leon Hoek en Petrine van Olst

Edwin van Drunen woonde met zijn ouders in Bergschenhoek, vertrok naar Rotterdam omdat er in de toenmalige 3B-dorpen geen starterswoningen waren, maar kwam in 2003 terug naar Berkel en Rodenrijs. Hij woont daar met zijn gezin van drie kinderen die op weg zijn tieners te worden. Dat sluit goed aan bij zijn vrijwilligershart dat vooral bij jeugd- en jongerenwerk ligt.

Jeugdwerk faciliteren

Edwin: “Ik was actief in scouting De Argonauten en stichting Jodocus Jeugdfestival in rollen als leider en voorzitter. Via Petrine kwam ik in aanraking met de politiek in Lansingerland en toen besloot ik de plaatselijke cursus politiek te gaan doen. Ik was niet direct van plan me op een verkiezingslijst te laten zetten, maar mijn aangewakkerde interesse groeide naar betrokkenheid en ik ben nu zover dat ik ondersteunend wil zijn in de koers van de partij.”
Van Drunen is ingenieur en mede-eigenaar van een bedrijf dat ontwerpt voor offshore energie ontwikkelingen. Na twee jaar zit de groei er goed in en heeft het bedrijf een twintigtal personeelsleden in dienst. Waarin mag wat hem betreft WIJ Lansingerland zich de komende jaren onderscheiden? Edwin: “Eén van onze speerpunten is ‘Jeugd heeft de toekomst’. De eerste stap is dus dat we in contact komen met de doelgroep, dus mét de jongeren praten om er achter te komen waar hun wensen liggen. We moeten af van het idee dat jongeren overlast veroorzaken. Vervolgens moeten we proberen in verenigingsverband een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Daar zijn heel veel vrijwilligers voor nodig en die moeten actief gezocht en geselecteerd worden. Dat kost allemaal geld en daarin kunnen sponsoren een rol spelen, waarmee de betrokkenheid van de samenleving verder wordt vergroot.”

Uit de schulden

Financieel woordvoerder Petrine van Olst duikt voor WIJ Lansingerland in de begroting. “De teneur is dat we financieel op orde zijn, maar er is nog steeds een, in verhouding té grote schuld. We zijn er voor om de aandelen van Eneco te verkopen en daarmee de schuldpositie tot een ‘normale’ hoogte te verlagen. We vinden principieel dat de lokale overheid niet moet speculeren met gemeenschapsgelden. Het is echt geen ramp als we onze handen af halen van Eneco; we hadden heus geen invloed op het ontwikkelingsprogramma van groene energie. Het is net als andere energiereuzen gewoon een commercieel bedrijf.”

Bouw starterswoningen

Edwin heeft de uittocht van starters benoemd bij gebrek aan woningen voor die doelgroep. Wat wil WIJ Lansingerland daaraan gaan doen? Leon Hoek: “We zijn vooral blij dat er volop gebouwd wordt. WIJ Lansingerland heeft er altijd voor gepleit dat 20% van ons woningarsenaal moet vallen binnen het sociale domein. Concreet komt dit neer op 800 woningen voor Wilderszijde. Dit kan sociale huur of koop zijn. Het is wel belangrijk dat de sociale koopwoning behouden blijft voor de doelgroep. Daarom is WIJ Lansingerland voor een maatschappelijk gebonden eigendom constructie om ervoor te zorgen dat deze woning betaalbaar blijft en niet uiteindelijk een middeldure woning wordt. Dat mogen overigens best mooie en creatieve woningen zijn, liefst in een samenlevingsvorm met ouderen. Laten we vooral het dorpse karakter van onze woonomgeving behouden, dat is van toegevoegde waarde voor het woongenot en er voor waken dat we slaapsteden voor forenzen gaan bouwen die niet meedoen in de samenleving!”