Commissie Ruimte 20 juni 2017

Wat vinden WIJ ervan ?

De Commissie Ruimte heeft op dinsdag 20 juni 2017 vergaderd. Hieronder bespreken we een paar onderwerpen ( uit de overvolle agenda)  :

  • Uitvoering deelbesluit 7 Mobiliteitsplan Berkel

Na uitvoerig overleg met de bewoners en belanghebbenden van de omgeving Oostersingel/Planetenweg komt de gemeente met het volgende advies om de verkeerssituatie aldaar veiliger te maken : signaleringsverlichting op de voetgangersoversteekplaatsen, fietsersoversteken uit de voorrang halen en snelheidsremmende maatregelen bij de voetgangersoversteekplaatsen. WIJ Lansingerland is blij met dit besluit en WIJ hopen van harte dat deze maatregelen de veiligheid van een ieder ten goede komt.

  • Oostland-Berkel, 3e partiele herziening De Houtlijn b.v.

De gewenste uitbreiding van De Houtlijn wordt mogelijk gemaakt door een aangepast bestemmingsplan. WIJ Lansingerland juicht dit toe, we staan immers voor een gemeente met een stimulerend ondernemersklimaat.

  • Energiebesparing bij sportverenigingen

WIJ Lansingerland is positief over het bespreekpunt betreffende energiebesparing bij de sportverenigingen. Het voorstel van de wethouder om een investering te doen in LED verlichting op de sportvelden van Lansingerland werd door WIJ Lansingerland en veel andere fracties zeer positief ontvangen. De fracties waren unaniem in hun keuze voor de variant waarin de gemeente de gehele investering op zich neemt en de sportverenigingen het voordeel van de energierekening mogen houden. Na enkele jaren van bezuinigingen op de sport binnen onze gemeente vindt ook WIJ Lansingerland dat dit voordeel terug moet vloeien naar de sportverenigingen.