Het maatschappelijk vastgoed in Bleiswijk

Wat vinden WIJ ervan ?

Donderdag 1 juni stond er een belangrijk punt op de agenda van de gemeenteraad : Het maatschappelijk vastgoed in Bleiswijk.

Concreet ging het over twee belangrijke voorzieningen in Bleiswijk: De Snip aan de Dorpsstraat en  ’t Web aan de Nachtegaallaan.

Al ruim anderhalf jaar is een aantal betrokken inwoners bezig met het plan “Alliantie Behoud ’t Web”, een burgerinitiatief met als doel het exploitabel krijgen van ’t Web. In de nieuwe plannen verhuist de bibliotheek naar  ’t Web en wordt  ’t Web meer en meer een cultureel  centrum voor Bleiswijk. ( Voor meer info zie de website : http://www.behoudtweb.nl/ ) .

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor De Snip, waar met het vertrek van de bieb veel ruimte beschikbaar komt. Voorwaarde is dat de historische kamer en het SPiL (ServicePunt in Lansingerland) in De Snip blijven.

Bijna unaniem is een amendement (wijziging op een voorstel) aangenomen dat pleit voor een nieuwe invulling van De Snip. Voorwaarde is dat de ruimte die overblijft ingevuld wordt door een partij die substantieel bijdraagt aan het financieel meer gezond maken van De Snip en die ook bijdraagt aan de levendigheid van Bleiswijk.

Met deze opdracht gaat het college aan de slag en rapporteert de raad terug voor eind november.

WIJ Lansingerland is gelukkig met de nieuwe insteek :  ’t Web wordt meer levensvatbaar, het burgerinitiatief wordt gehonoreerd en de kans is groot dat ook De Snip financieel gezonder wordt.

WIJ Lansingerland bedankt hierbij alle belanghebbenden voor het constructief meedenken !