Cultuurnota Lansingerland

Wat vinden WIJ ervan?

Cultuurnota Lansingerland ‘Binden, bruisen, boeien’

Complimenten voor de culturele instellingen die ondanks de bezuinigingen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. WIJ Lansingerland vindt dat de focus voor nieuw cultureel beleid moet liggen bij nieuwe (nog niet bestaande) initiatieven vanuit de samenleving.

Bestaande initiatieven die de saamhorigheid in de samenleving ten goede komen verdienen permanent ondersteuning. Te denken valt aan evenementen als koningsdag, straattheater etc.

Er dient met name goed gekeken te worden naar initiatieven die onze jongeren aangaan! Dit moet geen kopie worden van wat er in de steden om ons heen al is aan culturele initiatieven.