Commissie Ruimte 16 mei 2017

Wat vinden WIJ ervan ?

In de Commissie Ruimte kwamen deze week de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verdere uitbreiding van het centrum van Berkel en Rodenrijs :

WIJ Lansingerland volgt deze mooie ontwikkeling met grote belangstelling en heeft aandacht gevraagd voor een ruime horecabestemming in dit nieuw te realiseren deel van het centrum. Tevens hebben wij nogmaals de zorg geuit over de situatie van de winkelcentra in Bleiswijk en Bergschenhoek (leegstand en niet bruisend).

  • Snel(ler) internet in het buitengebied :

WIJ Lansingerland vindt dat de gemeente meer moet doen om snel(ler) internet in het buitengebied te bewerkstelligen en dat daar een passend budget voor vrijgemaakt moet worden.

  • Luchthavenbesluit :

De concept brief “ Advies regionaal draagvlak te nemen luchthavenbesluit” van de BRR (Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport) aan de staatsecretaris inzake het nieuw te nemen luchthavenbesluit is goedgekeurd. De BRR constateert dat er draagvlak is voor de luchthaven en de huidige geluidsruimte, er is geen draagvlak voor uitbreiding buiten de vergunde geluidsruimte.

De luchthaven stelt dat commerciële luchtvaart de geluidsruimte kan opvullen van het verdwijnende traumateam (traumahelikopter). Binnen de commissie ruimte Lansingerland is hier veel discussie over. WIJ Lansingerland vindt commerciële luchtvaart niet belangrijker dan maatschappelijk helikopter verkeer en is hier, i.v.m. de geluidsoverlast door commerciële luchtvaart voor Lansingerland, dan ook tegen.