De Kracht van de Raad – Donderdag 4 november 2021

Op donderdagavond 4 november 2021 is in de gemeenteraad van Lansingerland de gewijzigde begroting 2022 -2025 vastgesteld. Dit ging niet helemaal op de gebruikelijke manier.
Afgelopen zomer kon WIJ Lansingerland niet instemmen met de kadernota, dat is het raamwerk waarbinnen de kaders voor de begroting worden vastgesteld. In deze kadernota werden bezuinigingen aangekondigd waarmee WIJ niet wilden instemmen. Uit landelijke info bleek namelijk al dat er zeer waarschijnlijk extra geld vanuit het Rijk zou komen. Op deze info konden wij niet wachten volgens de meerderheid van de raad en de kadernota inclusief bezuinigingen werd goedgekeurd.
En wat bleek vorige week tijdens de commissiebehandeling van de begroting? Er is dus, zoals eerder voorspeld, extra geld vanuit het rijk gekomen. Het college meende de extra gelden in te moeten zetten voor niet onderbouwde taakverzwaringen. Onacceptabel voor WIJ Lansingerland, maar gelukkig ook voor de rest van de gemeenteraad. Samen met de andere fracties is een amendement gemaakt waarin de eerder voorgestelde bezuinigingen zijn teruggedraaid. De taakverzwaringen mogen door het college bij de eerste begrotingswijziging onderbouwd worden voorgelegd aan de raad.
Een vreemde gang van zaken, want waarom heeft het college dit niet zelf zo voorgesteld? Misschien is het tijd voor een nieuw college? Dat komt goed uit, want in maart zijn er weer verkiezingen!
Foto : Raad van Lansingerland – Website gemeente Lansingerland