WIJ Lansingerland krijgt de handen op elkaar voor bouw passende seniorenwoningen

WIJ Lansingerland heeft in de laatste gemeenteraadsvergadering van 2021 op 23 december een mooi succes geboekt voor de ouderen en senioren in Lansingerland. Onze fractie diende met steun van GL, PvdA, D66, CU en L3B de motie ‘Bouw passende seniorenwoningen zoals hofjeswoningen’ in. Nadat het college in het debat de motie omarmde, stemde de volledige gemeenteraad vóór deze motie. WIJ Lansingerland is hier, met name voor onze senioren en ouderen, blij en dankbaar voor.

De motie roept het college op ‘Bij thans voorliggende maar ook bij nieuwe woningbouwprojecten zoals Wilderszijde en later Wolfend en Bleiswijk vol in te zetten op het (versneld) realiseren van substantiële aantallen senioren- cq. ouderenwoningen waarbij voldaan wordt aan de bij deze doelgroep levende behoefte (bijv. hofjeswoningen)’.

Waarom deze motie?

Vanuit de samenleving van Lansingerland en vanuit de (behoefte)onderzoeken is er een duidelijk beeld dat er veel behoefte is aan senioren- c.q. ouderenwoningen in Lansingerland. De vertegenwoordigers van deze doelgroep vragen hier in toenemende mate aandacht voor. Het is bekend dat veel ouderen willen doorstromen naar een voor hen beter passende woning. Het is dan ook zichtbaar dat veel senioren/ouderen in een ééngezinswoning wonen die voor hen te groot is geworden en ook veelal niet de voorzieningen biedt om comfortabel en veilig zelfstandig te kunnen blijven wonen. Veel senioren willen bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning, dus zonder trappen. Het is dan ook belangrijk en urgent dat voor onze ouderen en senioren beter passende woningen worden gerealiseerd in een omgeving die hen ondersteunt, zoals dat mogelijk is in zogenaamde hofjeswoningen.

Als deze groep kan doorstromen naar een voor hen beter passende woning, kan er meer beweging komen in de totale woningmarkt van Lansingerland. Hierdoor kunnen dan ook andere groepen doorstromen naar een voor hen beter passende woning en kunnen starters nieuwe mogelijkheden krijgen binnen onze woningmarkt. WIJ zien hier echt een win-win-situatie, met als startpunt het versneld realiseren van passende senioren c.q. ouderenwoningen.

Wat doen WIJ nog meer op dit punt?

Op 13 november jl hebben Jan Alsemgeest en Jan Jumelet schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college. Het college heeft de fractie laten weten dat zij meer tijd nodig heeft voor de beantwoording. WIJ zien verwachtingsvol uit naar de beantwoording.

In de komende vergadering van de commissie Ruimte op 11 januari 2022 hebben WIJ het bespreekstuk ‘Versneld realiseren huisvesting senioren aan de Lijsterlaan Bleiswijk’ geagendeerd.

De fractie van WIJ Lansingerland zal, als er voldoende draagvlak blijkt in de commissie, bij de behandeling van het Masterplan Bleiswijk in de gemeenteraadsvergadering op 27 januari 2022 een motie indienen waarin het college zal worden opgeroepen zo snel mogelijk de mogelijkheden te onderzoeken om de bouwlocatie Lijsterlaan in Bleiswijk versneld en separaat van de bouwlocatie Merenweg te (laten) ontwikkelen voor realisatie van senioren- c.q. ouderenwoningen. Dit is een enorme kans om een begin te maken met de zo nodige doorstroming binnen de woningmarkt in Lansingerland.

Kortom, een belangrijk onderwerp voor vele inwoners van Lansingerland. WIJ Lansingerland spant zich hier graag voor in en hoopt dat op korte termijn de realisatie (beschikbaarheid) van senioren- c.q. ouderenwoningen substantieel wordt uitgebreid in de drie kernen van onze mooie gemeente.

(afbeelding: Impressie Hofjeswoningen, Dagblad van het Noorden)