Gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij hun vergunningaanvragen!

De gemeenteraad heeft de motie ‘Gemeente, help de vrijwilligersorganisaties bij de vergunningaanvragen’ met algemene stemmen aangenomen. Mark Bik van de fractie van WIJ Lansingerland diende de motie in mede namens de fracties van L3B en CDA.

“Onze samenleving krijgt kleur en samenhang mede door de jaarlijkse dorpsfeesten, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag, en door activiteiten voor specifieke groepen.” Aldus Mark Bik die naar aanleiding van meerdere signalen, in de gemeenteraadsvergadering nadrukkelijk aandacht vroeg voor de vrijwilligers die hun uiterste best doen om mooie dorpsfeesten en activiteiten te organiseren maar daarvoor veel tijd en energie moeten stoppen in het aanvragen van vergunningen. Vrijwilligers dreigen af te haken door deze belasting.
Met de motie draagt de raad het College van B&W op om met vrijwilligersorganisaties, zoals de oranjecomités, in gesprek te gaan. Hoe kan het vergunningsproces vereenvoudigd worden en de vrijwilligers geholpen worden bij het invullen van de aanvraagformulieren. De gedachte is om een moment aan te bieden waarop de aanvragen kunnen worden ingevuld met ambtelijke hulp.

De fractie van WIJ Lansingerland hoopt dat het zo voor vrijwilligers leuk blijft om de mooie en gezellige dorpsfeesten en andere activiteiten te blijven organiseren.
De unanieme steun van de raad voor de motie is voor onze vrijwilligers een prachtig signaal.