Rondvraag commissie AB: Regeldruk Verenigingen

De laatste tijd ontvangt de WIJ-fractie berichten van verschillende verenigingen, dat zij aanlopen tegen lange en stroperige procedures voor vergunningen voor evenementen. Het gaat onder meer om het Oranjecomité in Berkel en Rodenrijs en dezelfde geluiden komen van vrijwilligers in Bergschenhoek en Bleiswijk. Het mag niet zo zijn dat de vrijwilligers, die toch de smeerolie van onze samenleving zijn, te hoop lopen of zelfs afhaken als gevolg van de regeldruk. Dezelfde vrijwilligers die tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente nog in het zonnetje werden gezet door onze burgemeester.
Uiteraard moeten we de wet- en regelgeving rondom dit soort evenementen in acht nemen want veiligheid is enorm belangrijk. WIJ Lansingerland heeft bij monde van Mark Bik wethouder Hoek van deze signalen en zorgen op de hoogte gebracht en gevraagd hoe de gemeente de verenigingen kan helpen om vlot een vergunning te krijgen met naleving van de regels. De wethouder heeft beloofd te gaan kijken hoe hij de manier van werken kan vereenvoudigen zonder te tornen aan de wet- en regelgeving die onze veiligheid moeten garanderen. WIJ houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.