Happy Italy welkom, wel gemiste kansen!

Allereerst: laat er geen misverstand over bestaan dat de fractie van WIJ Lansingerland de komst van Happy Italy ziet als een verrijking van de horeca in onze gemeente. Ook juichen wij het afmaken van de ontwikkeling van het Annie MG Schmidtpark toe. Dit mag de gemeenschap best iets kosten, echter onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten de kosten vallen bij zaken van algemene nutte en tegelijkertijd gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke verkoopprijs voor deze A1 Horeca-lokatie

Wij Lansingerland is nog steeds van mening dat de totale deal betreffende de verkoop van de grond voor de vestiging van Happy Italy niet een gunstig onderhandelingsresultaat is bereikt voor de gemeente Lansingerland, en dat is nog zacht uitgedrukt. De fractie van WIJ Lansingerland vraagt zich nog steeds af waarom Happy Italy alleen de grond moet aankopen voor de bebouwing van het restaurant en het terras en de gemeente de parkeerplaatsen gaat faciliteren, aanleggen en onderhouden? Elders in deze gemeente moeten ondernemers met een vergelijkbare activiteit wel voorzien in eigen parkeerfaciliteiten. Zij moeten ook zelf deze parkeerplaatsen schoonhouden en wel zelf onderhouden!

Wij geven als gemeente nu een aanzienlijk bedrag uit voor de aanleg van de parkeerplaatsen die onzes inziens voor rekening hadden moeten komen van Happy Italy en hebben we als gemeente ook de onderhoudsverplichting tot zolang de exploitatie duurt. Daarnaast is er 380 m2 extra terras geleverd zonder meerprijs en dus tegen een gelijkblijvende verkoopprijs en krijgt Happy Italy er 1100 m2 grond in bruikleen bij voor een speeltuin. Dit resulteert in een veel grotere parkeerbehoefte dan nu is voorzien! De extra benodigde parkeerplaatsen mogen wij als gemeente vervolgens ook weer aan gaan leggen…..

Parkeerprobleem in aantocht!

Voor zover wij nu weten worden er 80 parkeerplaatsen aangelegd door de gemeente en wij denken dat dit bij lange na niet genoeg is voor alles wat hier gerealiseerd wordt.

Kort en goed: De fractie van WIJ Lansingerland heeft becijferd dat er minimaal 175 parkeerplaatsen nodig zijn voor alle activiteiten van Happy Italy. Wij voorzien in de zeer nabije toekomst na het openen van de Happy Italy een fors parkeerprobleem met alle gevolgen van dien voor het park en de belendende percelen met gebruikers hiervan. Wij willen met klem aangeven dat de fractie dit in de nabije toekomst als separaat agendapunt wil bespreken om hier op te anticiperen. Dit wordt echter terzijde gelegd door de commissie.

Een aantal fracties, tw CU, CDA en PvdA vind dat dit een mooie deal is en wil er verder niets mee doen. WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B en Partij Neeleman zijn hier duidelijk een andere mening toegedaan. VVD en D66 laten het in het midden.