Levendige dorpskernen – Commissievergadering Algemeen Bestuur woensdag 7 februari 2018

Op woensdag 7 februari kreeg het onderwerp Bergschenhoek Centrum weer een vervolg. WIJ Lansingerland heeft een bespreekstuk op de agenda gezet om zeker te stellen dat de quick wins vóór Koningsdag gerealiseerd worden.

Het college heeft hierop positief gereageerd. Er wordt een uiterste inspanning gepleegd om dit te realiseren. Ook de scheve, verveloze lantaarnpalen worden meegenomen. Al met al is WIJ Lansingerland tevreden over de positieve insteek van het college en wenst hen veel succes met de realisatie.

In het tweede kwartaal van 2018 komt het actieplan voor het centrum van Bergschenhoek aan de orde. Er wordt dan een plan gemaakt om het centrum van Bergschenhoek toekomstbestendig te maken. Dit is noodzakelijk om het prachtige winkel aanbod wat er is, nog verder uit te breiden. Samen staan we sterk !!