Rotterdam The Hague Airport

De commissie Samenleving vond eerder in de maand de concept-reactie van de raad van Lansingerland op het Eindrapport Participatieproces (EPP) inhoudelijk goed, maar wilde een krachtiger formulering. Het nieuwe concept voldeed aan die wens. Toch duurde de bespreking in de raadsvergadering op 22 december nog een uur.

Dit had onder meer te maken met de inspraak van mevrouw Grimbergen die goede argumenten aanvoerde om de nachtsluiting een uur eerder te laten ingaan, namelijk om elf uur ‘s avonds. Als er dan wegens problemen voor een late vlucht een uitzondering zou moeten worden gemaakt dan zou het toch in ieder geval voor middernacht gebeurd kunnen zijn met geluidshinder.

Jan Alsemgeest, woordvoerder van WIJ Lansingerland, vond de argumenten van de inspreker voldoende overtuigend en diende een amendement in om de voorgestelde nachtsluiting al om 23.00 uur in te laten gaan. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen waarna het geamendeerde voorstel ook de steun van de gehele raad kreeg. Het is nu afwachten wat de minister zal besluiten.