Uit de commissie Samenleving 7 december 2022

Huisvesting RTV-Lansingerland
RTV-Lansingerland heeft tijdelijk onderdak gekregen in het gemeentehuis. De bedoeling was om per 1 juli 2022 naar een andere locatie te verhuizen, maar dat is niet gelukt.
Leefbaar 3B heeft het onderwerp op de agenda van de commissie Samenleving gezet door middel van een bespreekstuk waarin geopperd wordt om de huisvesting in het gemeentehuis permanent te maken.
Chantal van Weede, die namens de fractie van WIJ-Lansingerland het woord voerde, benadrukte het belang van de onafhankelijkheid van RTV-Lansingerland en deed de suggestie om huisvesting te zoeken in Casa Cadanza. Ook bepleitte ze vanwege de journalistieke onafhankelijkheid terughoudendheid met het verstrekken van de subsidie, zoals die door Leefbaar 3B voorgesteld werd.
De commissie was overtuigd van het belang van RTV-Lansingerland voor de samenleving, een overtuiging die gedeeld werd door wethouder Simon Fortuyn. De wethouder zegde toe te helpen om een oplossing te vinden.

Rotterdam The Hague Airport
De luchthaven wil het aantal vluchten uitbreiden, maar velen verwachten sterke toename van de geluidsoverlast, ook al zou er in de toekomst met “stillere” vliegtuigen gevlogen gaan worden.
Er is een langdurig participatie- en overlegproces geweest met vele betrokkenen. Dat heeft geleid tot een Eindrapport Participatieproces (EPP), waarna een Luchthavenbesluit door de minister genomen zou moeten worden. De concept-reactie van de gemeente Lansingerland was onderwerp van debat in de commissie Samenleving. De teneur van deze reactie is dat het EPP onvoldoende is om daarop een luchthavenbesluit te baseren.
Jan Alsemgeest was het namens de fractie van WIJ-Lansingerland eens met de kern van de reactie, maar hij vond dat de formulering krachtiger zou moeten zijn. Hij verwachtte dat de “diplomatieke” verwoording bij de minister zou kunnen overkomen als ‘we vinden het niet leuk maar accepteren het wel’. De wethouder zal het concept aanpassen en in de eerstvolgende raadsvergadering zal een besluit genomen worden over de reactie namens de gemeente.