Standplaatshoudersleed binnenkort geleden ? – De Heraut 3 april 2019

Bron : De Heraut 3 april 2019

Standplaatshoudersleed binnenkort geleden?

Berkel en Rodenrijs – De laatste weken is er veel te doen over het plein bij ’t Vierkantje en de plek van de standplaatshouders op en rond dit plein. Mart Steentjes en Paul Spee zijn niet blij met de toegewezen plek, ook wordt er opnieuw gewerkt aan de bestrating van het plein wat veel overlast geeft voor de bloemenkraan en de andere standplaatshouders.

Peter Tetteroo
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 maart diende Leon Hoek (WIJ Lansingerland), samen met D66 en GroenLinks, een motie in met als doel om deze slepende zaak opgelost te krijgen.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) voegde er aan toe dat hij graag ziet dat het plein niet volgebouwd wordt met standplaatshouders, dat het zicht op het carillon niet ontnomen wordt, dat er een open doorzicht zal zijn en dat daar bij het toewijzen van nieuwe plaatsen rekening mee wordt gehouden.
Jan Pieter Blonk: “We hebben niet ruim € 2,2 miljoen uitgegeven voor een mooi nieuw plein om er weer kramen op te zetten”. Hij sprak daarbij de wens uit dat gemeente, winkeliers en standplaatshouders er in gezamenlijkheid uit komen.
Leon Hoek sprak zijn verontwaardiging uit over de (vermeende) waarschuwingen van de toezichthouders aan de eigenaren van de bloemenkraam, die eerst niet en waarvan nu, ruim vijf maanden later op 20 maart 2019, alsnog proces verbalen zijn opgemaakt.
De burgemeester deelde mee dat de Boa’s voortaan met handhelds worden uitgerust, zodat zij waarschuwingen ter plekke kunnen documenteren.

Oplossing
De overige raadsleden schaarden zich achter de motie van WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B en D66, maar vonden de eis om alles voor 1 mei aanstaande opgelost te hebben, te snel. Na een kleine schorsing verlengden de indieners van de motie de tijd tot de oplossing van het probleem voor alle standplaatshouders tot voor het zomerreces. Daar stemde de gehele raad mee in. Wethouder Kathy Arends zegde toe, na enig aandringen van raadslid Hoek, dat de problemen dan opgelost zullen zijn en was blij dat haar iets langer de tijd gegund wordt.
Naar een reactie gevraagd van de aanwezige Paul Spee en Mart Steentjes van Bloemenkraan Steentjes vonden zij het jammer, dat er geen excuus gemaakt is voor de eerdere beschuldiging dat zij geen juiste informatie hadden gegeven over de vermeende ingediende klachten. Wel waren zij blij met de unanieme steun van de raad. Nu nog de oplossing.