WIJ Lansingerland knokt voor de belangen van de Oranje verenigingen en de lokale ondernemers

In de Raadsvergadering van donderdag 18 april j.l. heeft WIJ Lansingerland een motie ingediend met de titel : Evenementen. Middels deze motie willen WIJ bewerkstelligen dat er een aantal data gereserveerd wordt voor lokale initiatieven die de bruisende dorpskernen ten goede komen.

Aanleiding is het feit dat er op Koningsdag een Foodtruckfestival gehouden wordt in het Annie MG Schmidtpark. Hier doen wij onze vrijwilligers en lokale ondernemers tekort mee. Vrijwilligers die al maanden druk bezig zijn om ons een leuke Koningsdag te verzorgen. Dit moeten we in de toekomst niet meer willen. Zeker wanneer we bruisende dorpskernen willen.
Het creëren van bruisende dorpskernen was een van de verkiezingsslogans van WIJ. Daar hoort ook bij dat we de lokale initiatieven koesteren.

De motie is door de Raad aangenomen. Het college is hiermee opgedragen om nadere regels uit te werken die kunnen voorkomen dat meerdere evenementen gelijktijdig plaatsvinden die ten koste kunnen gaan van lokale activiteiten en mogelijk van bruisende dorpskernen.