WIJ Lansingerland: Windmolens niet mogelijk in Lansingerland!

In Hart van Lansingerland en in De Heraut van deze week reageren Bianca Boonstra en Paul Zantman op de recnte ontwikkelingen met betrekking tot het plaatsen van windmolens in onze gemeente.

Het plaatsen van windmolens op Bleizo-west en de Rottezoom is om technische redenen niet mogelijk. De provincie lijkt door te duwen ondanks de onderzoeksuitkomsten, concluderen Bianca Boonstra, gemeenteraadslid, en Paul Zantman, duo-raadslid voor WIJ Lansingerland.

Recent bleek in de pers dat de provincie Zuid Holland plannen heeft en houdt om in Bleizo-west en de Rottezoom windmolens te laten plaatsen. De recente provinciale verkiezingen brachten een nieuwe coalitie (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA) met een coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord staat: De locatie Bleizo-West is aangewezen als windenergielocatie. De provincie zoekt een alternatieve locatie op het grondgebied van de gemeente Lansingerland en maakt met een projectbesluit windenergie op die locatie mogelijk. Indien er in het najaar 2023 geen alternatieve locatie gevonden is die aan de gestelde voorwaarden voldoet, starten wij met het proces van een projectbesluit voor windenergie op Bleizo-West, of een andere locatie op het grondgebied van Lansingerland, om de opgave voor circa 15 MW te realiseren. Boonstra is erg ontstemd omdat de raad van Lansingerland in juni door de provincie gevraagd is, om het onderwerp van de agenda af te halen, omdat de provincie zelf onderzoek wil doen. De raad van Lansingerland heeft hieraan gehoor gegeven, en het wachten is op de resultaten van het onderzoek van de provincie, voordat dit onderwerp weer op de agenda van de raad terecht komt. De nieuwe provinciale coalitie heeft hier dus geen boodschap aan.

Klik hier om het hele artikel te lezen.