Beeldvormingen in week 24

In week 24 gebeurde er op politiek vlak niet zo heel veel spectaculairs, maar de tijd van onze raadsleden werd wel degelijk goed benut. Zo was het team van WIJ Lansingerland aanwezig bij de beeldvorming van maandag 12 juni over de kaderbrief, en de woensdag daarna waarbij het bij de commissie Algemeen Bestuur ging over het voorkomen van afvallozingen vanuit kassen op het oppervlaktewater en verder over de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en tenslotte voor de commissie Ruimte over het parkeerbeleid.

De laatstgenoemde beeldvorming ging volgens een nieuw concept: raadsleden en ambtenaren voerden met inwoners en ondernemers een “gesprek op voeten”.  De zaal was hierbij in vakken verdeeld aan de hand van stellingen: een vak ‘eens’ en een vak ‘oneens’. Vanuit het vak van de keuze ging men de discussie aan met deelnemers in andere vakken. De bedoeling was om een kader te vormen voor een nieuw parkeerbeleid en met name nieuwe parkeernormen. We hebben gemerkt, dat deze methode nog wel moet “landen”. Of dit de meest ideale vorm is durft de fractie van WIJ Lansingerland nog niet in te schatten.

Wij kregen het idee, dat sommige inwoners met een andere verwachting naar de beeldvorming waren gekomen, en hun verhaal dus niet kwijt konden. Dat leidde tot frustratie.

De beeldvorming van maandag gaf enige uitleg over de kaderbrief 2024, maar aangezien de gegevens van de meicirculaire nog niet verwerkt waren, kregen we nog geen goed beeld over de cijfers van de begroting voor volgend jaar.