Begrotingsraad 3 november

Preventief beleid voor onze jongeren
‘Ruimte voor jongeren’ is een van de speerpunten van WIJ Lansingerland. Een aspect hiervan is dat ze niet onder onwenselijke invloeden komen die een goede ontwikkeling belemmeren. We weten immers dat onze jongeren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs erg beïnvloedbaar en kwetsbaar zijn. Ze lopen het risico betrokken te raken bij criminele activiteiten waarvan ze de consequenties vaak niet overzien. WIJ Lansingerland vindt dat actief beleid van de gemeente nodig is om onze jeugd weerbaar te maken.
Met dat doel voor ogen heeft de fractie van WIJ met steun van D66 en L3B bij de begrotings-behandeling een motie ingediend. De motie beoogt het geven van goede voorlichting opdat de verleidingen herkend worden en er juiste keuzes gemaakt kunnen worden door onze jongeren. De lespakketten van het preventieproject ‘ Kapot Sterk’ of ‘Steek jij je hand uit’ vormen een goede manier om hen bewust te maken van de verleidingen en de risico’s. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
Het college van B&W werd hiermee opgedragen samen met de scholen te onderzoeken of het mogelijk is in 2023 en daarop volgende jaren de lespakketten ‘Kapot Sterk’ en ‘Steek jij je hand uit’ verder en breder in te zetten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Lansingerland.

Menstruatiearmoede
De fractie van WIJ heeft een bijzondere motie van GroenLinks van harte gesteund. De motie bedoelde het verschijnsel van menstruatiearmoede te bestrijden. Ook in onze gemeente zijn er meisjes en (jonge) vrouwen die vanwege geldgebrek tijdens de menstruatieperiode niet kunnen deelnemen aan onderwijs, werk, sport en het sociale leven. De motie beoogde het kosteloos beschikbaar stellen van tampons, maandverband etc. voor deze doelgroep. Helaas heeft de motie geen meerderheid gehaald. Onze fractie betreurt dit, want het gaat maar om een heel klein budget waarmee een probleem voor deze meisjes en (jonge) vrouwen op te lossen zou zijn.