Uit de oktobervergadering van de raad

In de raadsvergadering van 20 oktober zijn er vier belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen: het participatieplan voor de woningbouwlocaties Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk, de tarieven van de afvalstoffenheffing samen met het kwijtscheldingsbeleid voor 2023, de Integrale Laadvisie van Lansingerland en de financiën van Casa Cadanza.
Tot tevredenheid van de fractie van WIJ Lansingerland gaan de bouwplannen voor de Lange Vaart en Merenweg nu de participatie in. WIJ Lansingerland is blij dat er in Bleiswijk nieuwbouw gaat komen voor starters, gezinnen met een lager en middeninkomen en woningen passend voor ouderen. In januari diende de fractie van WIJ Lansingerland al een motie in om versneld ouderenwoningen te realiseren aan de Lijsterlaan. Deze motie kreeg toen raadsbreed steun.
Een ander onderwerp dat de gemoederen in Lansingerland al enige tijd bezig houdt, is Diftar. Het doel is om door differentiatie van tarieven onze inwoners te stimuleren om meer en beter het afval te gaan scheiden. Het streven is om de hoeveelheid restafval van rond de 200 kg per persoon per jaar terug te brengen naar ongeveer 100 kg. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing is door inwoners zelf te beïnvloeden. Wie niet meer dan elf keer per jaar restafval aanbiedt hoeft niet meer dan nu te betalen. De bijbehorende kwijtschelding voor minima heeft de fractie van WIJ Lansingerland samen met de fractie van Leefbaar 3B wat ruimer gemaakt maar nog wel met een prikkel om het afval zo veel mogelijk te scheiden.
WIJ Lansingerland is positief over de integrale laadvisie zoals het college die heeft gepresenteerd. In het coalitieakkoord – en dat is overgenomen in de laadvisie – is afgesproken dat er in 2023 onderzoek wordt gedaan naar de laadmogelijkheden voor inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren maar wel hun auto willen opladen met door henzelf opgewekte energie. WIJ Lansingerland verwacht dat hierdoor het elektrisch rijden voor een grotere groep inwoners mogelijk en interessant kan worden.
Ten slotte het te realiseren cultuurhuis in Berkel: Casa Cadanza. In de vorige periode had de gemeenteraad reeds besloten tot de realisatie van dit cultuurhuis. In deze raadsvergadering lagen de gewijzigde financiën voor. De raad heeft in meerderheid ingestemd. Hiermee komt het cultuurhuis er definitief.