Uit de commissie Samenleving 10 november 2022

Beschermd Wonen
Het is een gemeentelijke taak om mensen te helpen die om een of andere reden niet geheel zelfstandig kunnen wonen. De gemeente Lansingerland vult die verantwoordelijkheid in samenwerking met zes andere gemeenten, waarvan Rotterdam als centrumgemeente fungeert.
De rijksoverheid wil nu de budgetten decentraliseren naar de individuele gemeentes. De zeven gemeenten gaan daarvoor een gemeenschappelijke regeling (GR) aan, maar dan wel in de lichtste vorm. Dat houdt in dat in dit geval de beslissingsbevoegdheid niet bij de GR ligt, maar bij de colleges van B&W van de verschillende gemeenten.
De fractie van WIJ Lansingerland is van mening dat de kwaliteit van beschermd wonen hierdoor voldoende geborgd wordt en stemt in met het aangaan van de GR.

Verordening Sociaal Domein
In de nieuwe Verordening Sociaal Domein, zoals die vanaf 2023 zal gelden, is nieuw toegevoegd de kinderopvangtoeslag bij een Sociaal Medische Indicatie. Deze toevoeging is van belang voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de reguliere kinderopvangtoeslag maar wegens sociaal-medische redenen wel gebruik van kinderopvang moeten maken. Het gaat hier om een regeling die eerst onderdeel was van de Bijzondere Bijstand.
De wijziging omvat enerzijds soepeler regels omtrent de leeftijd waarvoor de regeling geldt en de keuze voor kinderopvang of geregistreerde gastouders. Anderzijds wat strakkere regels als het gaat om de duur van de opvang en financiële kant.
De woordvoerder van WIJ Lansingerland, Jan Alsemgeest, vond het positief dat de tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen wordt verruimd, maar hij had nog zorgen over de stijging van het aantal aanvragen van 20 in 2020 naar 42 in 2021 terwijl er ook dit jaar al 42 aanvragen zijn ingediend.