Zonnepanelen op waterbassins

Wethouder Michiel Muis bezocht BraZander afgelopen dinsdag om hun zonnepanelen op hun waterbassin van dichtbij te bekijken. De panelen staan nu ongeveer een maand en wekken in een jaar net zoveel elektriciteit op als 100 huishoudens in een gemiddeld jaar gebruiken. De panelen maken deel uit van de inspanningen van BraZander om op duurzame wijze energie op te wekken, en ze zijn ook een vorm van dubbel ruimtegebruik – het water in de bassins blijft koeler, waardoor er minder algen groeien.

Glastuinbouwondernemer Paul Zantman, één van de eigenaren van BraZander, vertelt: “Wij hebben de zonnepanelen op ons waterbassin gelegd als aanvulling op de panelen op het dak van de schuur. In combinatie met onze E-boiler en de LED-lampen boven onze planten, kunnen we zo maximaal inspelen op het stroom tekort of overschot. Is er teveel stroom, gaan onze LED-lampen en E-boiler aan. Deze maakt van stroom warmte, die we opslaan in onze buffer zodat we dat ’s nachts weer kunnen gebruiken om de kas te verwarmen. Onze zonnepanelen zetten we op zo’n moment dan juist weer uit. Is er echter stroom tekort dan gaat alles uit behalve de zonnepanelen en gaan we maximaal terug leveren aan het stroomnet. Dit hele proces gaat overigens automatisch dus ik hoef er niet voor thuis te blijven. Op deze manier helpen wij dus om het stroomnet in Lansingerland stabiel en duurzaam te houden De rest van de warmte die we nodig hebben, vullen we aan met restwarmte vanuit het Roca-netwerk.”

Versnellingsaanpak zon op waterbassins

Als gemeente werken we in het kader van de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag samen met Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland om zonnepanelen op waterbassins bij tuinders te stimuleren. De ambitie is om in 2030 89 gigawattuur (GWh) duurzame elektriciteit op te wekken via zonne-energie op waterbassins. De verwachting is dat 40% van de waterbassins in de regio geschikt is.

Interesse in deelname?

Bent u tuinder in onze gemeente en bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor zonnepanelen op het waterbassin van uw bedrijf? Vul het formulier ‘Belangstelling Zon op waterbassins‘ in om u rechtstreeks aan te melden als belangstellende. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@greenportwestholland.nl.