Raad verzoekt College onderzoek flexwoningen voor jongeren

In Lansingerland is er veel behoefte aan passende woonruimte voor een- of tweepersoonshuishoudens zoals startende jongeren. Het niet beschikbaar zijn van deze passende en betaalbare woonruimte voor jongeren in Lansingerland baart de gemeenteraad zorgen. De gemeenteraadsfractie WIJ Lansingerland diende met Leefbaar 3B en de VVD een motie in die op de nodige steun kon rekenen. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland): “Jongeren die eraan toe zijn om zelfstandig te gaan wonen, kunnen in onze gemeente geen passende en betaalbare woonruimte vinden. Jongeren zijn dus genoodzaakt nog vele jaren thuis te blijven wonen en kunnen de stap naar zelfstandigheid niet maken”. De indieners zien dat veel jongeren woonruimte buiten Lansingerland gaan zoeken en vinden, terwijl zij hun sociale netwerken, hun sport en familie in Lansingerland hebben. Vincent Jumelet (VVD): “Jongeren zijn nodig voor ons verenigingsleven en Lansingerland bruisend te houden. Dat vindt de VVD belangrijk. Deze motie is daarom een goede stap in de juiste richting voor onze jongeren”.

In de motie wordt het College verzocht te onderzoeken op welke manieren en op welke termijn flexwoningen voor m.n. jongeren gerealiseerd kunnen worden in de 3 kernen. De raad wil uiterlijk in het voorjaar 24 hierover geïnformeerd worden. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland), Don van Doorn (L3B) en Vincent Jumelet (VVD) stellen dat de snellere realisatie van onder meer seniorenwoningen de doorstroming ook bevordert op de woningmarkt van Lansingerland en dat dat ook kan helpen de jongeren een kans te bieden om een start te maken. Er moet een passender antwoord komen op de woonbehoefte van jongeren en ouderen waarbij de drie partijen blijven inzetten op woningbouw in onze gemeente. Don van Doorn (Leefbaar 3B): “wij vinden in aanvulling hierop dat we de flexwoningen voor onze jongeren met dezelfde urgentie moeten bouwen, zoals we dat voor andere doelgroepen ook voor ogen hebben. Hopelijk draagt deze motie bij aan het kunnen stoppen van de uittocht van onze jongeren.”

De motie is tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op donderdag 7 juli 2023 in stemming gebracht en met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. Weer een mooi voorbeeld dat de nieuwe bestuurscultuur die wij voorstaan zijn vruchten afwerpt.