Commissie Ruimte 3 Oktober 2017

Wat vinden WIJ ervan ?

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte kwam deze maand het ambitiedocument dat moet dienen voor de planontwikkeling van Wilderszijde aan de orde.

In het document worden de volgende vraagstukken behandeld :

Hoe wordt de mobiliteit georganiseerd ? Wat zijn de wensen van de toekomstige bewoners ? Welke openbare voorzieningen zijn nodig ? Hoe maken we de wijk zo duurzaam mogelijk ? Wat wordt de identiteit van de wijk ?

WIJ vinden het een goed document en hopen dat de plannen voor Wilderszijde snel tot ontwikkeling komen.