Gemeenteraadsvergadering 23 mei 2019 – Voortschrijdend inzicht

Voortschrijdend inzicht.

Mag je terugkomen op een eerder besluit?
De bomen worden gekapt. We zien het allemaal. En het is nodig. Waarom? Er zijn zieke bomen, er is achterstallig onderhoud en er komt een snelweg door het bos. In november 2017 hebben wij als raad ingestemd met het plan dat nu wordt uitgevoerd. Hierbij hebben wij het volste vertrouwen in Staatsbosbeheer en het college. Echter de uitvoering roept bij vele inwoners en bij ons vraagtekens op. Dit hadden we nooit zo voorzien.

Nu in mei 2019 worden er vraagtekens gezet bij de manier waarop een en ander wordt aangepakt. De oppositiepartijen (WIJ Lansingerland, D66, Groen Links en PvdA) dienden samen een motie in om te komen tot een second opinion door een onafhankelijk ecoloog. En tot die tijd de kap on hold te zetten. Hier was de coalitie het helaas niet mee eens en heeft onze motie het niet gehaald.

Het argument waarom er niet over gepraat kan worden is dat er in november 2017 een besluit is genomen en dit niet meer teruggedraaid kan worden. WIJ vinden dit onzin en vroegen aan het CDA, CU, Leefbaar 3B en VVD of ze wel eens van voortschrijdend inzicht hadden gehoord.

Aanstaande vrijdag 31 mei krijgen de raadsleden een rondleiding door het bos. WIJ hopen dat het voortschrijdend inzicht bij de coalitiepartijen dan wordt ‘aangewakkerd’.