WIJ Lansingerland stemt in met Visie Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 18 juli jl. heeft de fractie van WIJ Lansingerland ingestemd met de visie Duurzaamheid Lansingerland. De fractie is blij dat ook onze gemeente zich inzet om enerzijds de gestelde doelen vanuit de Klimaatwet te realiseren en anderzijds de verantwoordelijkheid neemt om op de terreinen van de energietransitie (CO₂ neutraal), klimaatadaptatie (klaar voor het ‘nieuwe weer’) en het hergebruik van grondstoffen (circulaire economie) de nodige stappen te zetten.
WIJ is er van overtuigd dat een goed en gedegen duurzaamheidsbeleid noodzakelijk is voor ons, onze omgeving, de wereld en voor een ieder die na ons komt.

De fractie heeft, tijdens de raadsbehandeling van de visie, twee moties ingediend. Deze twee moties konden op een brede steun rekenen en zijn dan ook aangenomen. De eerste motie betrof de behoefte om zsm het benodigde cijfermateriaal op tafel te krijgen als het gaat om de CO2-uitstoot in Lansingerland. Hiermee is het mogelijk om een eenduidig en concreet beeld van de te behalen doelstellingen van de CO2-reductie 2030 te formuleren (-/- 49%). De fractie gaf daarbij aan dat de gemeenteraad, in haar rol als kadersteller, deze informatie nodig heeft om keuzes te kunnen maken en, in haar rol als controleur, deze informatie nodig heeft om te kunnen monitoren en te kunnen sturen. In het uitvoeringsplan dat later dit jaar volgt zal het nodige cijfermateriaal een plek krijgen.
In de tweede motie werd gesteld dat de gemeenteraad goed geïnformeerd en betrokken moet zijn bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie. Lansingerland maakt immers deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Rotterdam Den Haag (gebied MRDH). Deze RES is sterk bepalend voor het duurzaamheidsbeleid van Lansingerland. Lansingerland heeft dan ook grote belangen in de RES voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid en het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.