Interview Dianne van Heusen in De Heraut 19/08/20

Politici op zomerreces (6)

Dianne van Heusen: Samen voor een mooier Lansingerland

Lansingerland – Tijdens het zomerreces laten we een aantal politici kort aan het woord, waarbij we terugblikken op de afgelopen maanden, vragen naar hun vakantieplannen en wat het komende jaar belangrijke aandachtspunten zijn.

Freek J. Zijlstra

Dianne van Heusen is actief voor WIJ Lansingerland. Ze voerde verkiezingscampagne in 2018 en werd bestuurssecretaris. In 2019 werd ze duo-raadslid in de commissie Algemeen Bestuur. Haar maidenspeech ging over burgerparticipatie. “Ik heb veel tijd besteed aan het lezen van de stukken en het bedenken van mijn verhaal, maar ik heb het gewoon gedáán en ik heb ervan genoten.” De zachte-g is nog duidelijk hoorbaar. “Ik ben geboren en getogen in Breda en heb Econometrie gestudeerd in Tilburg. Na mijn afstuderen heb ik 10 jaar voor een automatiseringsbedrijf gewerkt, daarna ben ik 15 jaar als zelfstandig consultant werkzaam geweest op zeer uitdagende software implementatie projecten. In die tijd werkte ik al veel vanuit huis, dat heb ik als zeer efficiënt ervaren. In 2015 kwam er een natuurlijk einde aan een serie grote internationale projecten en ben ik gestopt. Toen was er tijd voor andere dingen, zoals de politiek.”
Dianne en haar man Ton kwamen 22 jaar geleden in Bergschenhoek wonen. Ze hebben een zoon van 19, hij studeert Nanobiologie, en een dochter van 16, zij gaat naar 5VWO. Ton is ook actief binnen de partij als bestuurssecretaris.
WIJ lijkt vooral actieve leden uit Bergschenhoek te hebben, klopt dat? “We willen graag in alle kernen vertegenwoordigd zijn, dus mensen die zich politiek willen inspannen en een positief kritische insteek hebben, zijn van harte welkom! Samen met de andere politieke partijen blijven we ons inzetten om Lansingerland nog mooier te maken.”

Invloed van coronavirus

Hoe hebben jullie de intelligente lockdown ervaren? Dianne: “Ton was thuis aan het werk en de kinderen volgden online onderwijs. Dat ging prima. We waren als gezin best snel in staat om ons aan de nieuwe situatie aan te passen. Het was een goede tijd voor reflectie en maakte duidelijk wat belangrijk is in ons leven. Wel misten we allemaal de persoonlijke contacten met collega’s, studiegenoten, vrienden en partijgenoten.”
Voor deze vakantie huurde het gezin een camper. “We hebben een heerlijke ‘corona-proof’ reis langs de kust van België en Frankrijk gemaakt. We waren al snel gewend aan de mondkapjesplicht, het droeg bij aan het afstand houden.” Dianne is bezorgd over het verloop van de virusuitbraak en volgt de economische effecten ervan op de voet. “We gaan misschien het omvallen van veel bedrijven meemaken en een sterk toenemende werkloosheid. Waar ik wel op hoop is dat ook na de coronacrisis werknemers, waar mogelijk, gedeeltelijk thuis blijven werken. Voor veel werkzaamheden is het niet nodig om op kantoor aanwezig te zijn. Het zal de drukte in de lucht, op de weg en in het OV blijvend verlagen en dat komt het milieu ten goede.”

Speerpunten

Dianne hoeft niet lang na te denken over politieke aandachtspunten. “Er ligt een grote bouwopgave. WIJ zijn een partij voor de jeugd. Er moet snel een inhaalslag permanente starterswoningen en -appartementen gemaakt worden. Elke nieuwe wijk moet een evenwichtig aanbod aan woningtypen bevatten, zo wordt doorstroming bevorderd zodat jongeren in Lansingerland kunnen blijven wonen als zij dat willen. Wij vinden dat een deel van de Eneco-gelden gereserveerd moet worden om in de toekomst op een gunstig moment onze schulden af te lossen. Verder moet er duurzaam geïnvesteerd worden in projecten die de leefomgeving van inwoners verbetert en zouden bedrijfssectoren, die onze lokale economie versterken, gestimuleerd kunnen worden.”