Nieuwe Bestuurssamenstelling WIJ Lansingerland

Tijdens de algemene ledenvergadering van WIJ Lansingerland op 17 november 2022 zijn er 4 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd en is Edwin van Drunen voor een tweede periode van 4 jaar verkozen tot voorzitter van WIJ.

Er is gekozen voor een uitbreiding in het bestuur om het succes van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te kunnen consolideren naar de toekomst.

Masja Kemper zal binnen het bestuur de rol van secretaris opnemen

Marco van den Akker wordt verantwoordelijk voor het technische gedeelte van onze communicatie richting onze leden en kiezers

Henk Meester gaat de inhoudelijke communicatie mede vormgeven.

Hans de Hoog wordt thema coördinator binnen het bestuur, met een focus op mobiliteit en sociaal domein.

Ton Jansen blijft binnen het bestuur de rol van penningmeester vervullen.